Veolia, una dintre cele mai importante companii ESG* care răspunde provocărilor de mediu

Decarbonizarea, conservarea și regenerarea resurselor, depoluarea: acestea sunt cele trei provocări pe care le abordăm în relația cu părțile noastre interesate.

 

„Veolia este una dintre cele mai importante companii recunoscute pentru performanțele ESG, mai ales cu privire la modul în care răspunde provocărilor de mediu”

 

Pentru a fi eficiente, aceste soluții trebuie să fie integrate și să producă efecte măsurabile, creând un status de „înainte” și de „după”: acest lucru presupune că sunt accesibile, reproductibile, scalabile și dezirabile.

 

 

În 5 ani

Veolia va fi independentă energetic în Franța

Până în 2050

Veolia va fi neutră din punct de vedere al emisiilor de carbon

14 milioane de tone

de CO2 au fost evitate din traiectoriile clienților noștri în 2022 ca urmare a activităților noastre

90,9%

din cheltuielile noastre* sunt reinvestite în teritorii *(salarii, achiziții, taxe)

 

Pentru prima dată în istoria sa, Veolia a depășit pragul de un miliard de euro în ceea ce privește venitul net curent

În 2022, Veolia a înregistrat al nouălea an consecutiv de creștere (cu excepția anului pandemic), cu venituri de 43 de miliarde de euro, reprezentând o creștere organică de 14% și un venit net de 1,16 miliarde de euro, ceea ce echivalează cu o creștere de aproape 30%.

 

 

 

 

1,16 miliarde de euro

 

este venitul net curent din 2022, în creștere cu aproape 30%

6,5% este capitalul

 

deținut de angajații Veolia, cei mai mari acționari ai Grupului

43 de miliarde de euro

 

reprezintă cifra de afaceri din 2022, cu o creștere organică de 14% 

 

Statutul nostru de campion mondial al transformării ecologice impune Grupului să își asume o responsabilitate importantă pe de o parte, iar pe de altă parte să stabilească un standard al excelenței în oferirea de soluții ecologice.

 

Dar responsabilitatea noastră ca lider mondial al transformării ecologice nu înseamnă doar luarea de măsuri pentru compania noastră, ci și pentru celelalte părțile implicate. 

 

Decarbonizare

 

Pentru a obține un nivel de zero emisii, independență energetică și pentru a răspunde schimbărilor climatice actuale.

Conservarea și regenerarea resurselor

Pentru a reduce presiunea asupra resurselor strategice și pentru a implementa o utilizare mai eficientă și circulară a resurselor 

Depoluare

 

Pentru a proteja biodiversitatea și sănătatea populației, dar și pentru a minimiza impactul activității umane asupra mediului (apă, aer, sol).

 

 

 

7 domenii de expertiză pentru a aborda aceste 3 provocări

 

Accesul la servicii de apă și canalizare 

 

 Veolia oferă soluții complexe pentru problemele legate de apă care afectează în prezent fiecare colț al lumii.

Tehnologii, infrastructură și rețele de tratare a apei 

 

 Veolia oferă soluții alternative, mai ecologice, în ceea ce privește tehnologiile, infrastructura de tratare și rețelele de apă.

Reciclarea și valorificarea deșeurilor solide

 

 Veolia oferă soluții de reciclare și valorificare a deșeurilor solide.

Tehnologiile locale de tip energy loop 

 

 Veolia oferă soluții care permit o independență energetică mai ridicată și sunt mai ecologice.

Servicii energetice pentru clădiri 

 

 Veolia oferă soluții de optimizare a consumului de energie al clădirilor și, în același timp, de creștere a utilizării surselor de energie cu emisii reduse de carbon.

Servicii on-site pentru clienții industriali 

 

 Soluții pentru conservarea resurselor și accelerarea transformării ecologice a siturilor de producție industrială.