Performanța multidimensională

O abordare asupra progresului împărtășit cu și pentru partenerii noștri  

 

Esențială și concepută pe termen lung, Misiunea Veolia este mai mult decât o înșiruire de cuvinte. 

Este primul pas dintr-o viziune mai amplă a activității noastre în care „fiecare companie reprezintă un mozaic de părți implicate ale căror așteptări trebuie luate în considerare în mod echitabil atunci când împărtășesc valoarea creată”. 

Reprezintă o busolă care ne ajută să ne stabilim și să ne menținem cursul pe termen lung, o abordare comună a progresului care vizează toți angajații Grupului. Misiunea este în beneficiul tuturor părților implicate și este pusă în aplicare prin programul strategic Impact 2023. 

 

Gestionarea activității prin intermediul unei performanțe multidimensionale   

 

Veolia și-a asumat o performanță multidimensională pornind de la aceleași așteptări și observații întâlnite în performanțele sale economice, financiare, comerciale, sociale, de resurse umane și ecologice. Cei 18 indicatori respectă obiectivele strategice impuse pentru 2023. Aceștia vor fi evaluați periodic și măsurați de entități independente. Totodată, vor fi utilizați pentru a calcula compensația variabilă a executivilor superiori ai Veolia. 

Obiectivele de dezvoltare durabilă ale ONU 

Veolia joacă un rol important în toate cele 17 obiective pe diferite niveluri și are un impact direct în 13 dintre ele. 

 1. Eradicarea sărăciei 
 2. Eradicarea foametei  
 3. Sănătate și bunăstare  
 4. Educație de calitate 
 5. Egalitate de gen 
 6. Apă curată și sanitație 
 7. Energie verde și accesibilă 
 8. Condiții decente de muncă și creștere economică 
 9. Industrie, inovație și infrastructură 
 10. Inegalități reduse 
 11. Orașe și comunități sustenabile 
 12. Consum și producție responsabile 
 13. Acțiuni climatice 
 14. Viața acvatică 
 15. Viața terestră 
 16. Pace, justiție și instituții eficiente 
 17. Parteneriate pentru realizarea obiectivelor 

 

Guvernanță și coordonare comună 

De la creare până la implementarea primilor pași, misiunea Veolia a fost susținută și coordonată la cel mai înalt standard. Aceasta este o sursă de inspirație și va ghida programul strategic Impact 2023. Misiunea este recunoscută în spațiul public și la nivelul întregului Grup. 

Consiliul de Administrație, care a validat textul și indicatorii, monitorizează aplicarea corespunzătoare a acesteia. 

Comitetul Executiv și Comitetul de Conducere sunt responsabile direct de supravegherea implementării acesteia. 

În mod constant, este solicitată opinia Comitetului extern „Prietenii Critici”, un comitet format din experți independenți, cu scopul de a „provoca” compania și de a o ajuta să-și mențină direcția. 

Un nou departament, „Strategie și Inovație”, a fost creat pentru a coordona strategia Veolia în vederea îndeplinirii performanței multidimensionale aliniate la scopul companiei. 

Împreună cu entitățile de reprezentare a angajaților, Veolia a înființat un comitet de monitorizare a misiunii pentru a-i încuraja pe toți angajații să-și asume acest obiectiv și să se implice în proces.  

Nu în ultimul rând, managerii și-au mobilizat activ membrii echipelor, atât prin rețelele interne, cât și prin evenimente dedicate pentru a-i transforma în jucători cheie în îndeplinirea scopului companiei în care activează.