Grupul Veolia

Grupul Veolia își propune să devină compania de referință pentru transformarea ecologică. În 2022, cu aproape 220.000 de angajați, Grupul dezvoltă și implementează soluții inovatoare, utile și practice pentru gestionarea apei, a deșeurilor și a energiei. Prin intermediul celor trei activități complementare, Veolia contribuie la dezvoltarea accesului la resurse, la conservarea resurselor disponibile și la refacerea acestora.

Cu peste 160 de ani de experiență în managementul resurselor, Veolia este lider mondial în furnizarea de servicii esențiale (apă,energie şi deșeuri). Compania implementează tehnologii de ultimă generație și contribuie la dezvoltarea durabilă a comunităților și a industriilor în toate regiunile în care operează.

 

DOMENII DE ACTIVITATE:

GESTIONAREA APEI

Picătură cu picătură, resursele de apă dulce devin limitate. Reprezentând doar 2,5% din volumul total de apă disponibilă pe planetă, apa dulce este supusă unei presiuni din ce în ce mai mari, în mare parte, din cauza creșterii demografice.

Veolia produce apă potabilă, o transportă acolo unde este necesar, o colectează după ce este folosită, o epurează şi apoi o reciclează pentru uz casnic şi în scopuri profesionale. Cu 350 de tehnologii brevetate ce acoperă fiecare etapă cheie a procesului de tratare a apei, Veolia este recunoscută pe plan global drept un jucător cheie în domeniu.

Pe lângă gestionarea holistică a circuitului apei pentru uzul casnic şi industrial, Veolia continuă să inoveze. Mai mult, compania continuă să contribuie la creșterea nivelului de conştientizare în ceea ce priveşte necesitatea reducerii cantităţii de deşeuri şi la identificarea de soluții alternative viabile la scară largă. Grupul aplică expertiza sa inovatoare în domeniul tratării apei pentru detectarea și tratarea tuturor formelor de poluare a acesteia, inclusiv a micro-poluanților precum perturbatorii endocrini și reziduurile de medicamente.

 

GESTIONAREA RESURSELOR DE ENERGIE

Capacitatea de a furniza resurse de energie eficiente, accesibile şi durabile este o provocare cheie în efortul de a aborda problemele referitoare la schimbările climatice, preţurile volatile şi resursele în scădere.

Tehnologiile și soluțiile dezvoltate de Veolia pentru a transforma deșeurile în energie oferă un răspuns sustenabil, competitiv și eficient la provocările create de tranziția energetică cu care se confruntă autoritățile și producătorii locali.

Un demers strategic al Grupului Veolia în vederea susținerii autorităților și producătorilor locali pentru eficientizarea mixului energetic este reprezentat de colectarea și valorificarea tipurilor diferite de biomasă, o resursă majoră de energie regenerabilă, neutră din perspectiva emisiilor de carbon.

În același timp, Grupul este un jucător major în materie de cogenerare, proces care produce energie termică și electrică simultan dintr-o singură sursă de energie, contribuind la reducerea poluării din orașe și a dependenței lor de combustibili fosili.

 

GESTIONAREA DEŞEURILOR

În fiecare an, sute de milioane de tone de deșeuri sunt generate de varii industrii din întreaga lume. Veolia oferă clienților săi un sistem integrat de gestionare a acestora, pentru a-i ajuta să-și optimizeze fluxul de producție, să reducă costurile de transport și depozitare și să reducă impactul asupra mediului.

Veolia are experiența, expertiza și tehnologia dovedite pentru a gestiona eficient, atât din punct de vedere al proceselor de tratare, cât și al costurilor, o mare varietate de fluxuri de deșeuri generate de instalațiile industriale. Compania garantează astfel eliminarea în siguranță a tuturor deșeurilor și reutilizarea acestora într-un procent cât mai mare, reducând costurile și amprentele de mediu.

 

 

 

Highlights 2022

 

Cifre cheie 2023: 

În 2023, Grupul Veolia a furnizat apă potabilă pentru 113 de milioane de persoane și servicii de canalizare pentru 103 milioane de persoane, a produs aproape 42 de milioane de terrawați de energie pe oră și a tratat63 de milioane de tone de deșeuri. Veolia Environnement (Paris Euronext: VIE) a obținut venituri consolidate de 45.351 milioane de euro, în 2023.

www.veolia.com

 

 

APĂ

113 milioane de oameni cărora li se furnizează apă potabilă 

3.506 de stații de epurare a apelor uzate gestionate

4.130 de uzine de producție a apei gestionate 

103 de milioane de oameni conectați la rețelele de canalizare 

ENERGIE

46.922 instalații termice gestionate  

680 de reţele de încălzire şi de răcire gestionate  

42 de milioane de Twh produşi  

2.716 de amplasamente industriale gestionate 

 

GESTIONAREA DEȘEURILOR

533.759 clienți corporate  

63 de milioane de tone metrice de deșeuri tratate   

823 de unități de procesare operate   

Servicii de colectare în numele autorităților locale pentru 46 de milioane de persoane