GeoExchange: soluție de energie din resurse regenerabile

În contextul dezvoltării urbane accelerate și al schimbărilor climatice, identificarea unei soluții eficiente și competitive pentru încălzirea, ventilația și răcirea clădirilor, care să reducă semnificativ emisiile de dioxid de carbon și să utilizeze energie din surse regenerabile, a devenit o adevărată  provocare pentru dezvoltatorii imobiliari din România.

Soluția Veolia 
Răspunsul Veolia la această provocare a fost dezvoltarea soluției GeoExchange, una care utilizează energia geotermală de suprafață și pompe de căldură de înaltă eficiență.

Soluția inovatoare dezvoltată de specialiștii Veolia pentru asigurarea încălzirii, ventilației și răcirii clădirilor implică ploturi de sonde geotermale în buclă închisă, conducte orizontale pentru conectarea sondelor geotermale la punctul termic, dar și punct termic cu pompe de căldură, schimbătoare de căldură, bazine tampon și pompe de recirculare.

Acest sistem complex poate fi aplicat atât noilor proiecte rezidențiale, dar și celor deja dezvoltate pentru atingerea unor standarde înalte de eficiență energetică și de optimizare a consumului, fiind printre cele mai competitive soluții de energie verde. Implementarea acesteia  a dus la înlocuirea combustibililor fosili cu surse regenerabile în proporție de 90% în primul proiect rezidențial unde a fost aplicată, demonstrând potențialul său revoluționar în transformarea energetică a clădirilor.

 

 

Beneficii
Soluția noastră asigură certificarea nZEB (clădiri cu consum de energie aproape zero), care atestă angajamentul dezvoltatorului în ceea ce privește reducerea amprentei de carbon și integrarea surselor de energie regenerabilă. De asemenea, soluția garantează costuri scăzute de operare și întreținere, precum și o reducere de 30% a costurilor energetice comparativ cu cele tradiționale bazate pe combustibili fosili.

Pe de altă parte, acest sistem asigură și predictibilitatea pe termen lung a costurilor generate de consumul de energie. Mai mult, tehnologia GeoExchange permite scalabilitatea și flexibilitatea soluției, permițând adaptarea la necesitățile variate ale clădirilor și posibilitatea de replicare pe alte situri.

Beneficiile GeoExchange se extind și asupra comunității, contribuind la creșterea calității vieții, optimizarea utilizării resurselor naturale și la promovarea energiei regenerabile în vederea asigurării unei dezvoltări urbane durabile.