Conservarea și regenerarea resurselor naturale

Regenerăm planeta 

Astăzi, resursele naturale sunt din ce în ce mai rare, în timp ce nevoile oamenilor sunt în creștere într-o lume din ce în ce mai dens populată și urbanizată, care se confruntă cu probleme legate de schimbările climatice. 

În acest context, întreaga societate trebuie să regândească relația cu resursele naturale și să genereze noi modele de creștere socială și economică, eficiente, echilibrate și sustenabile. 

În cei peste 160 de ani de expertiză în gestionarea apei, energiei și deșeurilor, Veolia și-a demonstrat capacitatea de inovare pentru a asigura progresul și bunăstarea umanității și pentru a crește performanța companiilor și a regiunilor în care activează. 

Pentru a trece de la o gândire bazată pe un consum al resurselor la o abordare de utilizare și recuperare în economia circulară din prezent, Veolia proiectează și implementează soluții menite să îmbunătățească accesul la resurse, protejându-le și regenerându-le în același timp. 

Veolia, în calitate de lider mondial în gestionarea resurselor naturale, are capacitatea și expertiza de a oferi soluțiile necesare pentru a face față provocărilor actuale: urgența schimbărilor climatice, deficitul de resurse și provocările urbanizării și digitalizării. 

 

În acest mod, VEOLIA ȘI ANGAJAȚII  SĂI CONTRIBUIE ÎN FIECARE ZI LA REGENERAREA PLANETEI.  

 

Link video: Resourcing the world - Veolia - YouTube 

 

Îmbunătățirea accesului la resurse 

Într-o lume în care nevoile sunt din ce în ce mai mari, iar rezervele sunt limitate, accesul la resursele primare devine o problemă reală. Ca răspuns la aceste provocări, Veolia dezvoltă soluții durabile pentru a furniza resursele necesare unui număr cât mai mare de oameni. Astfel, acționează constant pentru a asigura bunăstarea comunităților, pentru a ajuta regiunile să fie competitive și pentru a susține performanța companiilor. Aceste soluții includ: accesul la apă potabilă și la servicii de alimentare cu energie pentru orașe și locuitorii lor; servicii dedicate sectorului industrial, în vederea garantării resurselor continue pentru procesele de producție; servicii de ecologie industrială personalizate, acțiuni care conduc la o aplicare concretă a principiilor de economie circulară. 

 

Conservarea resurselor 

Luând în considerare presiunea tot mai mare privind gestionarea resurselor, conservarea și protejarea acestora devine o responsabilitate colectivă. Dacă alegem să consumăm într-un ritm mai puțin intens, într-un mod mai eficient și cu un impact redus, asigurăm disponibilitatea resurselor și pentru generațiile viitoare. Veolia dezvoltă soluții inovatoare și sustenabile pentru a extrage doar ceea ce este strict necesar, din locul potrivit, în momentul potrivit, prin metode prietenoase cu mediul. În același timp, compania protejează echilibrul ecosistemelor și se asigură că resursele rămân disponibile. Veolia își folosește expertiza pentru a optimiza valorificarea acestor resurse, asigurându-se că nimic nu se pierde de-a lungul ciclului de utilizare și că sunt eliminate efectele nocive asupra sănătății oamenilor sau mediului înconjurător. 

 

Regenerarea resurselor 

Prin reinventarea activităților sale, Veolia generează resurse secundare noi care compensează treptat deficitul tot mai mare de materii prime naturale. Cu ajutorul inovațiilor sale în domeniul reciclării materialelor și valorificării deșeurilor, Veolia furnizează soluții care extind semnificativ durata de viață și valoarea de utilizare a resurselor extrase. Pentru a închide bucla economiei circulare, Veolia își dezvoltă expertiza în eco-design pentru a susține companiile partenere, încă din etapa inițială, în construirea unor procese de producție până la fabricarea de noi materiale prin transformarea deșeurilor. 

Nu în ultimul rând, în fiecare dintre domeniile sale de activitate, Veolia generează noi resurse: energia termică degajată de o anumită industrie devine sursă de căldură pentru locuințe; apele uzate devin îngrășământ sau bioplastic; gazul emis prin tratarea deșeurilor devine electricitate sau biocombustibil etc.  

Oferim soluții creative pentru îmbunătățirea accesului la apă

În 2025, 63% din populația lumii se va confrunta cu lipsa apei. Veolia dezvoltă soluții pentru a oferi această resursă vitală acolo unde este nevoie.

 

 

Transformăm deșeurile în materiale

Conservarea resurselor naturale înseamnă, de asemenea, luarea de măsuri pentru a îmbunătăți modul în care le folosim. Veolia implementează soluții pentru o utilizare mai eficientă a apei și a energiei. 

 

Oferim soluții pentru economisirea apei și a energiei

Conservarea resurselor naturale înseamnă, de asemenea, dezvoltarea de măsuri pentru a îmbunătăți modul în care le folosim. Veolia implementează soluții pentru o utilizare mai eficientă a apei și a energiei.