Etică și valori

ETICĂ ȘI CONFORMITATE

 

Veolia respectă cu rigurozitate legile și tratatele internaționale care reglementează drepturile omului, atât în cadrul companiei, cât și în relațiile cu partenerii și colaboratorii săi. 

Diversitatea culturală a Grupului este parte integrantă a acestor valori și reguli de conduită. 

 

Etică 

Ghidul de etică este o referință pentru toți angajații companiei. Acesta prezintă valorile, regulile de conduită și etică ale Veolia. 

Valorile menționate în ghidul de etică stau la baza performanțelor economice, sociale și de mediu ale companiei. Acestea se reflectă și în abilitățile și acțiunile pe care fiecare membru al echipei Veolia se angajează să le pună în aplicare zi de zi. 

 

Responsabilitate 

Veolia își asumă responsabilitatea de a promova o strategie de dezvoltare teritorială armonioasă și de a îmbunătăți condițiile de viață ale oamenilor din comunitățile în care își desfășoară activitatea. La nivel intern, una dintre prioritățile companiei este aceea de a-și susține angajații în vederea dezvoltării aptitudinilor lor profesionale și de a le proteja bunăstarea și siguranța la locul de muncă. 

 

Solidaritate 

Principiul de solidaritate guvernează toate relațiile pe care Veolia le dezvoltă cu părțile implicate. Acesta este exemplificat prin demersul de căutare constantă a soluțiilor care vor asigura accesul la servicii esențiale unui număr cât mai mare de oameni. 

 

Respect 

Prin comportamentul lor, toți angajații Veolia trebuie să respecte legea, regulile Grupului atât la nivel intern, cât și în relațiile cu partenerii externi. 

 

Inovația 

Strategia de dezvoltare Veolia, fundamentată pe principiile inovației și ale cercetării, susține obiectivul companiei de a crea soluții sustenabile, benefice atât pentru mediu, cât și pentru clienți și societate. 

 

Orientarea către client 

Veolia lucrează în mod constant la îmbunătățirea calității serviciilor oferite și la eficientizarea acestora. Compania oferă clienților săi soluții inovatoare și personalizate, adaptate nevoilor lor și care răspund, totodată, așteptărilor tehnice, economice, de mediu și sociale.  

 

 

Documentație 

 

Descărcați Ghidul de etică 

PDF
Ghidul de etică (1.03 MB)

Ghidul de etică include și „Codul de conduită anticorupție”. 

 

Inițiativele interne de conștientizare sunt dezvoltate și coordonate de către Departamentul de Conformitate al Grupului pentru a asigura respectarea principiilor de acțiune din aceste documente. Veolia desfășoară permanent programe de instruire a angajatilor în vederea respectării legislației privitoare la concurență, prevenirii riscului infracțional și conștientizării riscului de corupție. 

 

Descărcați Codul de conduită anticorupție 

PDF
Codul de conduită anticorupție (175.91 KB)

 

În conformitate cu Legea nr. 2017-399 din 27 martie 2017 care prevede obligația de diligență a societăților-mamă și a societăților comanditare, Veolia publică un „plan de vigilență” care stabilește modul în care Grupul îndeplinește cerințele acestei legi. 

 

Descărcați Planul de Vigilență 

PDF
Planul de Vigilență (2.26 MB)