Etică și valori

ETICĂ ȘI CONFORMITATE

Veolia respectă cu rigurozitate legile și tratatele internaționale care reglementează drepturile omului, atât în cadrul companiei, cât și în relațiile cu partenerii și colaboratorii săi. 

Diversitatea culturală a Grupului este parte integrantă a acestor valori și reguli de conduită. 

Etică  
Ghidul de etică este o referință pentru toți angajații companiei. Acesta prezintă valorile, regulile de conduită și etică ale Veolia. 

Valorile menționate în ghidul de etică stau la baza performanțelor economice, sociale și de mediu ale companiei. Acestea se reflectă și în abilitățile și acțiunile pe care fiecare membru al echipei Veolia se angajează să le pună în aplicare zi de zi. 

De asemenea, a fost introdus un ghid pentru manageri, asigurându-se astfel că valorile fundamentale ale Grupului sunt împărtășite și respectate în fiecare entitate. 

Responsabilitate  
Veolia își asumă responsabilitatea de a promova o strategie de dezvoltare teritorială armonioasă și de a îmbunătăți condițiile de viață ale oamenilor din comunitățile în care își desfășoară activitatea. La nivel intern, una dintre prioritățile companiei este aceea de a-și susține angajații în vederea dezvoltării aptitudinilor lor profesionale și de a le proteja bunăstarea și siguranța la locul de muncă. 

Solidaritate  
Principiul de solidaritate guvernează toate relațiile pe care Veolia le dezvoltă cu părțile implicate. Acesta este exemplificat prin demersul de căutare constantă a soluțiilor care vor asigura accesul la servicii esențiale unui număr cât mai mare de oameni. 

Respect  
Prin comportamentul lor, toți angajații Veolia trebuie să respecte legea, regulile Grupului atât la nivel intern, cât și în relațiile cu partenerii externi. 

Inovația  
Strategia de dezvoltare Veolia, fundamentată pe principiile inovației și ale cercetării, susține obiectivul companiei de a crea soluții sustenabile, benefice atât pentru mediu, cât și pentru clienți și societate. 

Orientarea către client  
Veolia lucrează în mod constant la îmbunătățirea calității serviciilor oferite și la eficientizarea acestora. Compania oferă clienților săi soluții inovatoare și personalizate, adaptate nevoilor lor și care răspund, totodată, așteptărilor tehnice, economice, de mediu și sociale.  


DOCUMENTAȚIE

Descărcați Ghidul de etică 

Ghidul de etică include și „Codul de conduită anticorupție”. 

Inițiativele interne de conștientizare sunt dezvoltate și coordonate de către Departamentul de Conformitate al Grupului pentru a asigura respectarea principiilor de acțiune din aceste documente. Veolia desfășoară permanent programe de instruire a angajatilor în vederea respectării legislației privitoare la concurență, prevenirii riscului infracțional și conștientizării riscului de corupție. 

Descărcați Codul de conduită anticorupție 

Descărcați Extras din Politica anticorupție și antifraudă

Descărcați Clauze privind prevenirea corupției

Certificări ISO 37001:2016 la nivelul Veolia România

În 2019, la inițiativa Grupului, Veolia România a decis implementarea unui program de conformitate, al cărui scop principal a fost detectarea și prevenirea comportamentelor neadecvate, în conflict cu regulamentele interne sau legale.


Dovada succesului implementării acestui program este reflectată prin obținerea certificării Sistemului de Management Anticorupție, în conformitate cu ISO 37001:2016. Acesta atestă faptul că grupul Veolia România previne și gestionează riscurile de corupție, respectă legislația internațională în domeniu și mai presus de toate, promovează integritatea.

Descărcați Certificat ISO 370001 Apa Nova București

Descărcați Certificat ISO 37001 Acvatot

Descărcați Certificat ISO 37001 Apa Nova Ploiești

Descărcați Certificat ISO 37001 Veolia România Soluții Integrate