Conformitate și vigilență

Conformitate 

„... Veolia se conformează legilor și reglementărilor în vigoare de pretutindeni. Totodată, compania aplică norme etice implementate la scară largă care se aliniază valorilor sale - responsabilitate, solidaritate, respect, inovație și centrare pe client...” - Extras din scopul Veolia 

O obligație absolută 

Respectarea legilor și normelor interne este esențială. Aceasta reprezintă fundamentul relației de încredere pe care Veolia o are cu toate părțile implicate - cu angajații, acționarii, partenerii, dar și cu clienții săi. 

Un factor de succes 

Conformitatea se aliniază în totalitate politicii Grupului de a desfășura o activitate responsabilă și utilă. Drept urmare, devine un aspect esențial al angajamentului asumat  de către Veolia față de toate părțile implicate. 

Mai mult, ambiția Grupului în ceea ce privește conformitatea contribuie direct și are un impact pozitiv asupra nivelului de competitivitate al companiei și asupra aspectelor care o diferențiază de concurență. Astfel, Veolia îndeplinește cerințele legitime ale clienților săi în acest sens și își îmbunătățește capacitatea de a atrage talentele necesare pentru a-și implementa strategia. 

Transformăm angajamentul în realitate 

Angajamentul Veolia în materie de conformitate este la cel mai înalt standard al Grupului. În comunicările sale externe și interne, top managementul reamintește constant faptul că aspectele de etică și conformitate nu sunt negociabile în cadrul Veolia. 

Grupul are un Departament de Conformitate independent care raportează direct către Președinte și CEO. De asemenea, departamentele de conducere ale Veolia (Comitetul Executiv, Comitetul de Management) și Consiliul Administrativ sunt pe deplin implicate în elaborarea și aplicarea politicii de conformitate a Grupului. 

În ceea ce privește politica sa de conformitate, Veolia mobilizează resurse umane și financiare semnificative pentru a identifica, evalua, preveni și remedia riscurile în următoarele domenii: 

 • Corupție și traficul de influență 
 • Spălarea banilor și finanțarea terorismului 
 • Verificarea antecedentelor corporative 
 • Încălcarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului 
 • Abuzuri asupra mediului înconjurător 
 • Practici anti-concurențiale 
 • Protecția datelor cu caracter personal 
 • Conflictele de interese 
 • Cadrul pentru reprezentarea intereselor (activitatea de lobbying) 
 • Integritatea piețelor financiare (tranzacții pe baza informațiilor obținute în baza confidențialității) 
 • Fraudă  

Veolia aplică cu strictețe politica sa de conformitate în relațiile cu clienții, partenerii și intermediarii lor, furnizorii și subcontractanții săi. 

Guvernanța Grupului reflectă angajamentul său față de conformitate. La nivelul companiei există comitete dedicate, responsabile de problemele legate de conformitate. De exemplu, există comitetul Veolia pentru etică și conformitate, comitetul pentru drepturile omului și vigilență, dar și comitetul pentru sponsorizări și patronaj.  

Protecția datelor cu caracter personal 

Veolia s-a angajat să aplice prevederile naționale, precum și reglementările de la nivel european privind protecția datelor cu caracter personal (Regulamentul General privind Protecția Datelor). Astfel, Grupul a elaborat o politică în acest sens și a stabilit o serie de standarde de bază. 

Conformitatea privind normele de protecția mediului 

Veolia acordă o importanță majoră managementului riscurilor asupra mediului înconjurător. Astfel, conducerea companiei este construită în jurul unui comitet dedicat monitorizării acestor aspecte. Departamentul de conformitate participă activ la inițiativele acestui comitet. 

Este de datoria noastră să avem grijă 

Angajamentul Veolia de a respecta regulile de etică și conformitate face parte dintr-o dinamică mai amplă a societății, și anume, aceea că un număr din ce în ce mai mare de părți implicate doresc să cunoască mai multe informații despre performanțele nefinanciare ale companiilor. 

Unul dintre cele mai vizibile exemple ale acestei tendințe structurale este legea nr. 2017-399 din Franța din data de 27 martie 2017, care prevede obligația de diligență a societăților-mamă și a societăților comanditare. În acest sens, Veolia publică un „plan de vigilență” care stabilește modul în care Grupul îndeplinește cerințele acestei legi (drepturile și libertățile fundamentale ale omului, sănătate și siguranță, afectarea gravă a mediului și furnizori și subcontractanți). 

Cunoașteți o situație de încălcare a regulilor de etică și/sau conformitate?

O puteți raporta la adresa [email protected]