Istoric și cifre-cheie

Veolia România, parte a Grupului Veolia, oferă soluții sustenabile pentru gestionarea serviciilor publice de apă şi energie din 1992. Cu o gamă largă de soluții, compania răspunde noilor provocări cu care societatea se confruntă în procesul de asigurare a accesului la servicii de înaltă calitate, de abordare a problemelor sociale și de economisire a resurselor naturale.

Cu aproape 21 de ani de experiență locală în domeniul apei și energiei, considerăm că inovația este drumul către bunăstarea şi progresul uman. Responsabilitate, solidaritate, respect, inovație și orientare către client, sunt valorile care stau la baza tuturor performanțelor noastre economice, sociale și de mediu.

Construim, în mod activ, un dialog deschis în relația cu cei aproape 2.200.000 de consumatori din România și suntem atent preocupați de dezvoltarea de noi tehnologii pentru a minimiza impactul activităților asupra mediului. Acesta este modul în care noi, Veolia și angajații noștri contribuim în fiecare zi la resursele lumii.

Investim continuu în evoluția organizației atât în termeni tehnici, cât și financiari, cu obiective clare prezente la nivelul întregii companii: reinventarea, eficientizarea și consolidarea activităților tradiționale, proiectarea și dezvoltarea unor soluții inovative sau anticiparea nevoilor esențiale de mâine, inovarea și transformarea prin digitalizare.

CIFRE CHEIE 2021 VEOLIA ROMÂNIA 

În ciuda acestui climat economic instabil, Veolia România a înregistrat performanțe vizibile pe plan local. Compania a avut o evoluție ascendentă la nivel financiar, cu o cifră de afaceri de 377,4 milioane € în ultimul an. Impactul entităților Veolia în economia României în această perioadă se traduce prin investiții în valoare de 40,5 milioane €. Totodată, cifra totală a salariilor plătite pentru cei 3.182 angajați a însumat 50 milioane. Tot în această perioadă, compania a plătit taxe și impozite în valoare de 45,9 milioane €.

peste 2,1 milioane de oameni alimentați cu apă potabilă 

peste 2 milioane de oameni conectați la sistemul de canalizare  

170.402 de contracte 

144 milioane m³ de apă potabilă furnizați

184 milioane m³ apă uzată furnizați

3 stații de epurare și 1 stație de tratare a apei uzate gestionate

0,1 milioane de oameni aprovizionați cu agent termic  

54.845 de apartamente aprovizionate cu agent termic 

2.373 de contracte 

660 GWh energie termică vânduți

608 GWh energie electrică vânduți

2 instalații de energie termică gestionate