Servicii municipale

Prin entitățile sale, Veolia asigură furnizarea serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare în București, Ploiești, Otopeni, Chitila și Popești Leordeni. Cu peste 21 de ani de experienţă locală în domeniul apei, compania este un partener de încredere şi de durată pentru cele cinci comunități în care activează şi asigură alimentarea cu apă potabilă unui număr de peste 2,01 milioane de oameni.

Veolia oferă clienților săi metode performante de management al serviciilor furnizate, transparență în activitate şi siguranţă în gestionarea riscurilor sanitare şi de mediu. De asemenea, aceasta pune la dispoziția partenerilor municipali know-how și tehnologii de ultimă oră, punând accent pe protejarea și minimizarea impactului asupra mediului, dar și pe gestionarea eficientă a resurselor.

Compania urmărește în permanență îmbunătăţirea serviciilor oferite clienților săi, precum și reducerea pierderilor de apă și a costurilor de exploatare.

Cu investiții majore de aproximativ 646 de milioane de euro pentru modernizarea sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare în cei 21 de ani de când activează pe piața locală, Veolia servește drept unul dintre pilonii de dezvoltare durabilă ai comunităților în care activează.