Viziunea companiei Veolia România pentru o agricultură durabilă

© Veolia Media Library © Getty Images

Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă adoptată de Națiunile Unite în anul 2015 definește un plan comun pentru prosperitatea viitoare a omenirii și a planetei. În centrul acestui plan se regăsesc cele 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă (Sustainable Development Goals) care reprezintă o voință și un apel comun de acțiuni pentru toate statele membre. De la eradicarea sărăciei până la creșterea nivelului de educație și reducerea inegalităților economice, cele 17 obiective de dezvoltare durabilă iau în calcul/ remarcă schimbările climatice și pun accent pe protejarea resurselor naturale. 

Înțelegând, fără echivoc, importanța implementării acestor obiective, Veolia s-a angajat într-un parteneriat global de susținere a eforturilor pentru reducerea amprentei de carbon (decarbonizare), de reducere a contaminării, de revitalizare a zonelor poluate (depoluare) și de protejare și regenerare a resurselor naturale. În Barometrul 2024 realizat de Veolia se conturează clar faptul că schimbările climatice reprezintă cea mai mare amenințare în viitor la adresa umanității. 

Cu o populație în creștere, o piață energetică deosebit de volatilă și o creștere/intensificare semnificativă a perioadelor secetoase, dezvoltarea sustenabilă a sectorului agricol reprezintă un aspect-cheie pentru asigurarea resurselor necesare populației. 

Cu o experiență puternică în managementul resurselor de apă și al energiei, Veolia România Soluții Integrate (VRSI) s-a angajat în oferirea de soluții adaptate și scalabile pentru sectorul de irigații în România. VRSI integrează soluții de gestiune a resursei de apă, indiferent de sursă - ape de suprafață, ape subterane, ape uzate, cu soluții de producere și eficientizare energetică.

Hrana reprezintă o nevoie de bază, corelată atât cu bunăstarea și sănătatea populației, cât și cu perspectivele de dezvoltare economică ale țării. Astfel, disponibilitatea și calitatea alimentelor ar trebui să fie în centul preocupărilor la nivel guvernamental, local și la nivelul agenților economici implicați în sectorul agricol și alimentar. 

România dispune de un potențial agricol ridicat: 15 milioane hectare de terenuri agricole, din care 8,26 milioane ha cultivate. Eficiența acestui sector este afectată, negativ, de o serie de factori structurali, printre care, foarte important, lipsa sau insuficiența sistemelor de irigații. Exemplele de succes ale unor state ca Franța, Spania sau Turcia, mari producători agricoli, se datorează în mare parte utilizării unor sisteme eficiente de irigații.

© Veolia Media Library, Christophe Daguet
© Veolia Media Library, Christophe Daguet
© Veolia Media Library, Christophe Majani D'Inguimbert

Strategia VRSI pentru accelerarea creșterii suprafețelor irigate la nivel regional

Capacitatea și experiența tehnică a VRSI reprezintă punctul de plecare în definirea unor strategii la nivel regional și județean pentru creșterea suprafețelor agricole irigate, împreună cu autoritățile județene și locale.

Veolia încurajează asociativitatea și susține eforturile comunităților și ale fermierilor, în acest sens. 

Creșterea sustenabilă a producției agricole la nivel județean depinde de gradul de conectare al suprafețelor agricole la infrastructura de irigații sau de crearea unor noi sisteme ce utilizează în mod corect resursa de apă. 

Veolia pune la dispoziția comunităților locale și regionale:

 • Strategii de creștere a infrastructurii de irigații la nivel regional și județean; 
 • Studii de fezabilitate și oportunitate pentru crearea de noi sisteme de irigații, de extindere a infrastructurii existente sau de conectare la infrastructura existentă; 
 • Modelarea și managementul resurselor de apă pentru irigații pentru asigurarea pe termen lung a viabilității sistemelor; 
 • Integrarea soluțiilor ecologice de producere a energiei electrice și de eficientizare energetică în dezvoltarea sistemelor de irigații;
 • Servicii build to lease, în concordanță cu recomandările de bune practici emise de Banca Mondială.
© Veolia Media Library, Christophe Majani D'Inguimbert

Servicii în sprijinul comunităților locale și regionale

 

Strategii de dezvoltare a infrastructurii de irigații 

 

 

Studii de fezabilitate / oportunitate

 

 

Modelare & management resurse de apă

 

 

Servicii build to lease

 

Parteneriat cu agricultorii

VRSI reprezintă un partener pe termen lung pentru agricultori în România, prin asigurarea întregului flux de implementare a proiectelor de irigații, de la concept și execuție, până la operarea, asumarea și garantarea unor indicatori de performanță.

 • Identificarea resurselor optime de apă pentru irigarea suprafețelor agricole. Studiile hidrologice și hidrogeologice ce stau la baza identificării resursei de apă vor lua în considerare apele de suprafață (râuri, lacuri și acumulări), apele subterane (de mică adâncime) și apele uzate orășenești ce se pretează din punct de vedere al calității. Analizarea tuturor opțiunilor prin modelare și simulare a exploatării în condițiile schimbărilor climatice reprezintă o garanție, pe termen lung, a utilizării eficiente a apei în sistemele de irigații; 
 • Proiectarea și execuția sistemelor de irigații adaptate resursei de apă și tipurilor de cultură;
 • Realizarea unor sisteme de producere a energiei sau de eficientizare energetică a sistemelor astfel încât costurile cu energia să fie cât mai mici;
 • Identificarea surselor de finanțare – fonduri nerambursabile, împrumuturi bancare;
 • Pregătirea proiectelor și a documentațiilor necesare pentru accesarea fondurilor, asigurarea consultanței financiare, tehnice și de management; 
 • Servicii de management al granturilor (finanțări nerambursabile din fonduri europene sau guvernamentale)
 • Monitorizarea și operarea sistemelor de irigații și garantarea îndeplinirii indicatorilor de performanță;
 • Asistență și consultanță în relația cu diferite instituții implicate în proiectele de irigații (ANAR - Administrația Națională Apele Române, AFIR - Agenţia pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, ANCA - Agenţia Naţională de Consultanţă Agricolă, ANIF - Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare, OCPI - Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară etc.).

 

Identificare resurse de apă

 

 

Proiectare & execuție sisteme de irigații

 

 

Eficientizare energetică

 

 

Suport accesare granturi (consultanță tehnică, de management & financiară)

 

 

Suport management granturi

 

 

Operare sisteme de irigații, la indicatorii de performanță agreați

 

 

Asistență în relația cu instituțiile publice implicate