Producem energie regenerabilă din biomasă

Tehnologiile și soluțiile dezvoltate de Veolia pentru a transforma deșeurile în energie oferă un răspuns sustenabil, competitiv și eficient la provocările create de tranziția energetică cu care se confruntă autoritățile și producătorii locali.

 

Energie verde din biomasă

Un punct de încărcare pentru vehicule electrice, care se alimentează cu energie regenerabilă generată din deșeurile organice colectate local: acest scenariu este real și răspunsul inovator la provocările tranziției energetice. Biomasa, care include toată materia organică transformabilă de origine animală sau vegetală, este fără îndoială o resursă majoră de energie regenerabilă, neutră din perspectiva emisiilor de carbon.

Veolia ajută autoritățile și producătorii locali să introducă sau să utilizeze această sursă în mai mare măsură în mixul lor energetic, prin colectarea și valorificarea tipurilor diferite de biomasă. În același timp, Grupul este un jucător major în materie de cogenerare, proces care produce energie termică și electrică simultan dintr-o singură sursă de energie precum biomasa, contribuind la reducerea poluării din orașe și a dependenței lor de combustibili fosili.

 

 

Exemple reale 

• În Germania, Veolia susține un district al orașului Brunswick prin instalarea unei centrale de cogenerare din biomasă. Energia verde electrică și pentru încălzire pe care o furnizează centrala poate acoperi peste 56.000 de apartamente și numeroase întreprinderi din oraș.

• În Irlanda, Grupul operează cea mai mare centrală de cogenerare din biomasă din țară în Killala, Districtul Mayo, producând echivalentul unui consum energetic înregistrat de 68.000 de gospodării.

 

 

Provocările tranziției energetice legate de biomasă din Veolia și din lume, în cifre:

De la 14 până la 28%

procentul de emisii de CO2 reduse utilizând centralele de cogenerare comparativ cu unitățile alimentate cu gaze, petrol sau cărbune

Peste 500

numărul de proiecte Veolia de la nivel mondial care utilizează biomasa

 

O performanță multidimensională care generează soluții cu impact major pentru toți

Transformarea ecologică înseamnă o viziune dincolo de eficiența economică și financiară – este un angajament de asigurare a progresului în ceea ce privește mediul, performanța socială, comercială și a resurselor umane. Performanța multidimensională înseamnă obținerea unui echilibru perfect între toți acești factori care pentru noi formează un ansamblu indivizibil.

 

Performanța noastră în materie de resurse umane

Expertiză și know-how în domeniu

 

Performanța noastră în mediul înconjurător

Creștem contribuția resurselor regenerabile în mixul energetic; reducem emisiile Co2; mai multe modele de producție eco-eficientă comparativ cu unitățile convenționale

Performanța noastră comercială

Soluție competitivă și eficientă pentru tranziția energetică

Performanța noastră socială 

Asigurăm surse de furnizare a energiei; creăm locuri de muncă pe plan local

Performanța noastră economică și financiară

Creșterea profitului și capacitate sporită de investiții


Cum acționăm

 

 


 

Celelalte acțiuni ale noastre