Veolia România Soluții Integrate (VRSI)

Servicii de furnizare a apei potabile și de canalizare

 

VEOLIA ROMÂNIA SOLUȚII INTEGRATE este o companie cu expertiză multiplă, care asigură atât servicii de apă și canalizare, cât și servicii de furnizare de energie termică pentru centre comerciale, instituții de cercetări, dar și pentru diverse localități. Operatorul este un partener de încredere pentru comunitățile în care operează. Acesta oferă soluții, tehnologii de ultimă oră și expertize multiple care să răspundă nevoilor actuale ale consumatorilor în concordanță cu cerințele de protejare a mediului.

 

În anul 2007, VEOLIA ROMÂNIA SOLUȚII INTEGRATE S.A. a semnat Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare pentru orașul Otopeni din județul Ilfov, pentru o perioadă de 25 de ani și oferă servicii de apă și canalizare pentru mai mult de 16.100 de locuitori.

 

Compania gestionează în Otopeni 57 km de rețea de apă, 58 km de rețea de canalizare și un Call Center disponibil 24/7.

 

VEOLIA ROMÂNIA SOLUȚII INTEGRATE S.A., în calitate de operator, are prevăzute măsuri pentru prevenirea și/ sau limitarea unor evenimente care pot afecta obiectivele din zonă, printre care amintim:

 

 • Operarea corespunzătoare, 24 de ore din 24, a folosinței de apă pentru toți utilizatorii;
 • Monitorizarea permanentă atât a calității apei potabile, cât și a apelor uzate/ pluviale și implementarea unui sistem informatic de transmitere la distanță a parametrilor de funcționare de la gospodăriile de apă, stațiile de pompare a apelor uzate și stația de epurare;
 • Instituirea unui program de prevenire și combatere a poluării accidentale;
 • Instruirea permanentă a angajaților VEOLIA ROMÂNIA SOLUȚII INTEGRATE cu privire la prevenirea și combaterea poluărilor accidentale;
 • Asigurarea materialelor necesare în cazul unei poluări accidentale;
 • Colaborarea permanentă cu autoritățile din domeniu (A.N.A.R., S.G.A. Ilfov-București, D.S.P. Ilfov, A.P.M. Ilfov, I.S.U., Consiliul local Otopeni etc.).

În orașul Chitila, VEOLIA ROMÂNIA SOLUȚII INTEGRATE activează încă din anul 2016, în baza unui Contract de delegare gestiune a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, care acoperă o perioadă de 10 ani. Compania gestionează o stație de epurare și tratare a apelor uzate (Rudeni), 62 km de rețea de apă, 52 km de rețea de canalizare și un Call Center 24/7 pentru aproximativ 13.760 de locuitori.

 

Din anul 2019, VEOLIA ROMÂNIA SOLUȚII INTEGRATE este prezentă și în orașul Popești-Leordeni, ca urmare a preluării Contractului de Concesiune încheiat pentru o perioadă de 49 de ani, începând cu anul 1999. Compania gestionează 61 km de rețea de apă și 53 km de rețea de canalizare, un Call Center disponibil 24/7 și oferă servicii de apă pentru 36.500 de locuitori și servicii de canalizare pentru aproximativ 43.000 de locuitori.

 

VRSI urmărește ca obligațiile asumate prin contractele de furnizare a serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare încheiate cu utilizatorii rețelelor din orașele Otopeni, Chitila și Popesti-Leordeni din județul Ilfov, să asigure condițiile pe care trebuie să le îndeplinească serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, mai exact:

 

 • asigurarea continuității cantitativ și calitativ;
 • asigurarea igienei și sănătății populației;
 • asigurarea adaptabilității la cerințele consumatorilor;
 • asigurarea accesibilității la cerințele consumatorilor;
 • asigurarea accesibilității egale la serviciul public, în condiții contractuale;
 • asigurarea protecției și conservării mediului;
 • să gestioneze serviciul în condiții de rentabilitate, calitate și eficiență prin:
  • diminuarea pierderilor comerciale prin depistarea consumatorilor clandestini și asigurarea funcționalității contoarelor;
  • optimizarea raportului dintre volumele de apă captate, distribuite și facturate;
  • respectarea graficului de lucrări cu caracter preventiv în rețelele de apă și canalizare;
  • rezolvarea cu promptitudine a lucrărilor de intervenție curentă la rețelele de apă și canalizare.

 

Preocuparea continuă a managementului societății pentru realizarea și demonstrarea performanțelor în domeniul sănătății și securității ocupaționale s-a concretizat prin obținerea certificării ISO 45001:2018.

 

Implementarea noului sistem informatic „Veolia One” pentru clienți permite înregistrarea acestora în baza de date de la primul contact – cerere de aviz – până la încheierea contractului de furnizare servicii. Înregistrarea și modul de rezolvare al intervențiilor au condus la creșterea randamentului și a eficienței în relația cu utilizatorii.

 

În toate orașele în care VRSI este operator al sistemului de alimentare cu apă și canalizare, respectiv în Otopeni, Chitila și Popești-Leordeni din județul Ilfov, contorizarea branșamentelor este de 100%.