Acvatot – Studiu de caz

ACVATOT S.R.L., entitate din Grupul Veolia, are ca domeniu de activitate execuția de lucrări edilitare – apă, canal, gaz, lucrări termice, iluminat, drum - pentru clienții publici și privați.
Proiectele dezvoltate de companie au un grad de complexitate ridicat și au impact semnificativ la nivelul orașelor în care sunt implementate. Acestea implică investiții importante și au ca scop creșterea calității vieții în comunitățile afectate, urmărind simultan reducerea poluării și a disconfortului creat de lucrările executate, cât și reducerea impactului asupra mediului.
Iată câteva dintre proiectele realizate de către ACVATOT, proiecte care au îmbunătățit infrastructura și calitatea vieții pentru comunitățile în care au fost implementate:


Proiectul de extindere a rețelelor de apă și canalizare în comuna Breasta, cât și a rețelelor de canalizare în comuna Bucovăț.


Proiectul se desfășoară în satele Breasta și Bucovăț din județul Dolj și constau în execuția de lucrări de alimentare cu apă și canalizare. Beneficiarul proiectului este Compania de Apă Oltenia, valoarea lucrării ridicându-se la suma de 30.125.552 RON.
PROIECTUL ÎN CIFRE:

Lungimea rețelei de alimentare cu apă: 9.141 ml
Branșamente noi: 576 buc.
Lungimea rețelei de canalizare: 17.234 ml
Lungimea conductei de refulare: 3.935 ml
Racorduri noi: 1.245 buc
SPAU-ri noi: 14 buc
Lucrările sunt executate în proporție de 15% prin metode non invazive, respectiv fără săpătură deschisă. Aceste proceduri aduc mai multe avantaje, respectiv:

  • Durata de execuție prin foraj orizontal dirijat este mai scurtă decât în cazul lucrărilor executate prin săpătura deschisă.
  • Nu se produc deșeuri din construcții prin faptul că nu mai este necesară depozitarea excedentului din săpătura și a deșeurilor rezultate din desfacerea sistemului rutier.
  • Nu mai este poluat aerul prin funcționarea îndelungată a tuturor utilajelor necesare pentru execuția tranșeelor, umplerea lor și refacerea sistemului rutier.
  • Nemaifiind necesară producerea mixturilor asfaltice pentru refacerea sistemului rutier, gradul de poluare este redus semnificativ.
  • Distrugerea albiilor râurilor în urma extracției balastului și a nisipului care intră în componența oricărui tip de sistem rutier și la montarea conductelor în tranșee, precum și afectarea faunei și florei acestora sunt evitate prin aceste proceduri.Lucrările de construire de conducte de alimentare cu gaz realizate în orașul Eforie, județul Constanța


Proiectul implică execuția de rețele de alimentare cu gaze naturale în orașul Eforie, în vederea racordării tuturor consumatorilor casnici și industriali din zonă la sistemul de gaze naturale. Beneficiarul proiectului este Primăria Eforie, valoarea lucrării ridicându-se la 9.531.915 RON. Lungimea rețelei de gaze este de 18.947 ml.


Prin intermediul acestui proiect, sunt atinse mai multe obiective importante, respectiv:

  • Creșterea calității vieții prin îmbunătățirea gradului de confort și igienă în imobilele din Eforie Nord și Eforie Sud (locuințe și unități de cazare).
  • Creșterea atractivității zonei prin asigurarea condițiilor pentru dezvoltarea economică a sectorului privat și creșterea productivității consumatorilor industriali.
  • Reducerea poluării prin eliminarea emisiilor de carbon rezultate din arderea combustibililor solizi și salvarea fondului forestier.


Amenajarea accesului în autostrada A2 între km 21+380 – 24+050, stânga-dreapta și a drumurilor de legătură cu acesta


Prin acest proiect a fost realizat accesul direct al autovehiculelor din și către autostrada A2, în dreptul comunei Brănești, dirijarea circulației realizând-se prin mai multe sensuri giratorii. Beneficiarul proiectului este Primăria Brănești, valoarea lucrării ridicându-se la 17.466.428 RON.
PROIECTUL ÎN CIFRE:
Lungimea/lățimea șoselei de legătura: 2.649 ml/7 ml
Sensuri giratorii: 5 bucăți cu o suprafață totală de 6.325 mp
Lungimea bretelei de acces: 529 ml
Obiectivele principale ale acestui proiect au fost:

  • Crearea unui acces facil la autostrada A2 al locuitorilor din comuna Brănești, eliminând-se astfel un traseu ocolitor de 17 km. De acest acces beneficiază acum locuitorii din toate comunele aflate în zona metropolitană de est a municipiului București.
  • Diminuarea timpului petrecut în trafic, generator de întârzieri, dar și de emisii de carbon.


IMPACTUL VEOLIA
Prin utilizarea procedurilor moderne, non invazive, termenul de execuție a lucrărilor este redus în mod semnificativ, diminuând astfel și disconfortul locuitorilor. Pe termen lung, aceste soluții garantează afectarea minimă a mediului, prin scăderea emisiilor de carbon, evitarea distrugerii albiilor râurilor și a ecosistemului acestora, precum și a fondului forestier