Veolia s-a angajat să devină ambasador al transformării ecologice

 

Uniunea Europeană este tot mai hotărâtă să lupte pentru protecția mediului. Mădălin Mihailovici, CEO Veolia România, explică pentru Newsweek România care sunt provocările „transformării verzi“ pentru societatea și economia românească.

 

Newsweek România: „Green Transformation“ reprezintă un nou concept de transformare urbană. Este un sistem care pune accentul pe utilizarea surselor regenerabile de energie și a zonelor verzi pentru viitorul durabil al orașelor. Cum aplică Veolia acest concept? 

Mădălin Mihailovici: Asistăm, în prezent, la o creștere rapidă a nivelului de conștientizare colectivă a problemelor de mediu, care, mai mult ca oricând, obligă guvernele, companiile și cetățenii să ia atitudine. 

Printre măsurile cele mai ambiţioase propuse astăzi de numeroși experți se numără: finanțarea în principal a industriilor orientate către dezvoltarea durabilă, defragmentarea lanţurilor valorice cu costuri de mediu exorbitante, relocalizarea circuitelor alimentare și, nu în ultimul rând, reconcilierea cu mediul înconjurător. 

Planurile naționale de redresare în urma crizei cauzate de Covid-19, dar și prevederile din Pactul Ecologic European reprezintă un context oportun pentru companii de a răspunde în mod adecvat și asumat la această tendință. 

Veolia, în calitate de lider mondial în gestionarea resurselor naturale, are capacitatea și expertiza de a oferi soluțiile necesare pentru a face față provocărilor vremurilor în care trăim: urgența schimbărilor climatice, deficitul de resurse și provocările urbanizării și digitalizării.

Reducerea amprentei asupra mediului în toate activitățile pe care le desfășurăm atât noi, cât și clienții noștri, precum și crearea condițiilor favorabile prezervării și restaurării biodiversității fac parte din planul strategic al Grupului Veolia de a restabili echilibrul resurselor naturale și a atinge sustenabilitatea până în anul 2023“.

 

În ce măsură pune accentul compania dumneavoastră, în activitatea sa, pe utilizarea resurselor regenerabile de energie și a zonelor verzi? 

Societatea civilă și publicul exercită deja o anumită presiune și vor continua să o facă. În zilele noastre, companiile nu mai pot doar să își facă treaba și atât.

De mult timp, Veolia și-a propus să identifice și să dezvolte soluții acolo unde nu există, dar este nevoie de ele și să reinventeze activitățile tradiționale prin simplificare, eficientizare și digitalizare. 

Această misiune îndreptată pentru protecția mediului înconjurător este întemeiată pe cei 18 indicatori de performanță multidimensională ai companiei, asumați ţinând seama de Obiectivele de Dezvoltare Durabilă ale Organizației Națiunilor Unite în atingerea obiectivului  de a deveni o companie etalon în transformarea ecologică.  

Companiile vor fi nevoite să se concentreze pe servicii diferențiate care să-i ajute pe clienți să-și reducă amprenta de mediu

Și nu vorbim doar despre tratarea deșeurilor industriale, despre migrarea treptată către utilizarea energiilor verzi, reducerea amprentei de carbon, monitorizarea și îmbunătățirea calității aerului, tratarea micro-poluanților găsiți în apă, reutilizarea apelor uzate sau a desalinizării apelor de mare, ci vorbim și despre servicii de ecologie industrială personalizate, acțiuni care conduc la o aplicare concretă a principiilor de economie circulară.

În acest sens, Grupul Veolia a adoptat un management ecologic diferențial adaptat caracteristicilor și specificului local, abordare care implică raționalizarea și îmbunătățirea utilizării spațiilor verzi prin diversificarea calităților peisajului, dar și restaurarea, conservarea și gestionarea mediului, prin limitarea intervențiilor artificiale și a poluării. 

În consecință, acest management conduce la favorizarea biodiversității și la dezvoltarea coridoarelor ecologice în siturile grupului Veolia, în armonie cu coridoarele ecologice incorporate existente în teritoriile apropiate. 

 

Care sunt perspectivele investiționale ale Veolia, în ceea ce privește bugetele pentru tehnologiile ecologice?  

Ca răspuns la aceste provocări emergente, Grupul Veolia și-a asumat un angajament ferm de a acționa și contribui în folosul și la progresul umanității prin soluții tangibile care să protejeze planeta și, implicit, pe locuitorii ei.

Ne consolidăm și reinventăm activitățile de bază continuu, inclusiv modul de lucru și de furnizare a serviciilor către clienți, dezvoltăm inovații care să răspundă provocărilor globale de mediu, pentru a spori impactul și performanța pe termen lung.

Pentru a susține această transformare structurală a Grupului, sunt anticipate investiții de rândul miliardelor de euro pentru susținerea și dezvoltarea serviciilor ecologice și accelerarea inovației.  

Programul strategic asumat vizează șase provocări globale pentru care compania noastră poate avea impact, prin soluții inovatoare concrete legate de sănătate, și anume: adaptarea la schimbările climatice, dezvoltarea de noi materiale și tehnologii de eficiență energetică, managementul și reciclarea deșeurilor din lanțul alimentar, economia circulară și digitalizarea. 

 

Țintele europene ambițioase de protecție a mediului, asumate și de România, au ca rezultat schimbări fundamentale ale economiei, precum și ale societății noastre. Care sunt, din perspectiva dumneavoastră, schimbările la care trebuie să ne așteptăm? 

Dincolo de politica climatică, transformarea ecologică se referă și la noul cadru al politicii industriale. Acesta reprezintă baza competiției dintre noile tehnologii în epoca post-COVID-19, însă, la origine, transformarea ecologică vizează aplicarea noilor tehnologii cu emisii reduse de carbon în viața noastră de zi cu zi. 

Companiile vor fi nevoite să se concentreze pe servicii diferențiate care să-i ajute pe clienți să-și reducă amprenta de mediu. 

De asemenea, observăm o tendință pozitivă în rândul statelor europene de a implementa tranziția de la cărbune la „energia verde“ în ceea ce privește rețelele de termoficare, concomitent cu dezvoltarea serviciilor de eficiență energetică pentru clădiri, trend care este necesar să continue și să fie implementat. 

Trebuie să ne așteptăm, de asemenea, la transformarea colectării deșeurilor industriale nepericuloase, de exemplu, prin noi servicii digitale și o politică de preț stabilită în funcție de calitatea materiilor prime.

În ceea ce ne privește, ne concentrăm eforturile în evoluția organizației atât în termeni tehnici, cât și financiari, cu obiective clare prezente la nivelul întregii companii: reinventarea, eficientizarea și consolidarea activităților tradiționale, proiectarea și dezvoltarea unor soluții inovative sau anticiparea nevoilor esențiale de mâine, inovarea și transformarea prin digitalizare. 

Atingerea acestor obiective ne va ajuta să devenim mai flexibili, mai eficienți, mai rezilienți, iar procesele transformate vor fi orientate către client. În egală măsură, vor contribui la reducerea impactului activităților noastre asupra mediului și la integrarea proiectelor de economie circulară. 

 

Pot îndeplini companiile țintele ambițioase pe care le presupune tranziția energetică din Pactul Verde European? 

Acest pachet ambițios de măsuri care ar trebui să permită jucătorilor economici și cetățenilor europeni să beneficieze de o tranziție ecologică durabilă și care propune numeroase avantaje, de la reducerea emisiilor la investiții în cercetare, este o oportunitate uriașă pentru companii să recupereze din decalajul tehnologic. 

Pentru ca acest lucru să se întâmple progresiv, este însă nevoie în primul rând de un cadru legislativ coerent, echitabil și transparent, care să încurajeze investițiile, oferind în același timp o anumită predictibilitate, și în acest context, bineînțeles, companiile își pot desfășura activitatea propice și își pot atinge obiectivele, inclusiv cele de tranziție energetică. 

 

Cum se adaptează Veolia la noul mod de construcție a economiei verzi? 

Veolia s-a angajat să devină ambasador al transformării ecologice, iar eforturile sunt îndreptate spre un bun management ecologic la siturile proprii, dar și ale clienților. 

În mod concret, compania conservă resursele naturale prin reducerea utilizării apei, a energiei și a materialelor, aplicând cele mai bune tehnologii în domeniu. 

Pactul Ecologic European este strâns legat şi de dezvoltarea şi de puterea financiară a fiecărui stat

Pe de altă parte, ne vom intensifica capacitatea de a furniza materii prime secundare de înaltă calitate, care răspund nevoilor producătorilor, și de a genera energie din combustibili regenerabili sau incinerarea deșeurilor.

Totodată, ne-am propus să reducem emisiile de dioxid de carbon prin implementarea de programe inspirate din natură (bio-indicatori, infrastructură verde, management ecologic etc.) care au scopul de a crește nivelul general de conștientizare în rândul angajaților, clienților, comunităților, copiilor și decidenților cu privire la activitățile companiei și modul în care acestea pot fi adaptate pentru a proteja mediul.

 

Uniunea Europeană va investi, în următorii 10 ani, prin Green Deal – pactul ecologic prin care vrea să reducă poluarea, nu mai puțin de 1.000 de miliarde de euro. Vor fi bani și pentru companii precum cea a dumneavoastră? 

Lupta împotriva schimbărilor climatice presupune un efort comun la nivelul statelor membre UE, însă nu toate regiunile pornesc pe picior de egalitate, România având de recuperat la acest capitol. 

Pentru dezvoltarea unei astfel de strategii atât de complexe şi pentru a atrage fondurile europene dedicate acestui program, vedem benefic ca autoritățile să se aşeze la aceeaşi masă cu mediul de business şi partenerii sociali cu scopul trasării de obiective şi măsuri clare şi realiste, care pot fi asumate și implementate în următorii ani. 

Pe de altă parte, Pactul Ecologic European este strâns legat şi de dezvoltarea şi de puterea financiară a fiecărui stat. Guvernul trebuie să aibă curajul împrumuturilor masive, cu scopul infuziilor puternice de capital în infrastructură, agricultură, sănătate și educație. Acești bani trebuie folosiți strict pentru investiții.

În ceea ce ne privește, compania noastră se bazează, prioritar, pe fondurile proprii, eforturile financiare fiind îndreptate spre managementul ecologic la siturile proprii, dar și cu focus pe servicii cu valoare adăugată ridicată clienților individuali, industriali și terți. 

De altfel, inovația este unul dintre pilonii principali ai grupului nostru, bazându-se pe expertiza, angajamentul și inventivitatea echipelor sale și a rețelei extinse de cercetare și inovare pentru a face față provocărilor globale de mediu și de a ajuta clienții să se îndrepte spre soluții durabile.

 

Pandemia de coronavirus schimbă, de asemenea, modul cum sunt organizate economia și societatea. Credeți că tot ce se întâmplă în ultimii ani va grăbi aplicarea acestei „Green Transformation“?

În primul rând, această epidemie a ilustrat puterea devastatoare a efectelor de domino: o criză sanitară locală a devenit o criză economică și socială globală, dar și medicală în același timp.

În al doilea rând, această criză majoră atipică evidențiază incapacitatea noastră de a ne imagina scenariile cele mai pesimiste și evenimentele excepționale.

Ne propulsează într-o altă dimensiune spațială și temporală, care funcționează după alte reguli. Astfel, companiile și guvernele au fost și rămân forțate să găsească resurse și metode mai mult sau mai puțin convenționale pentru a „supraviețui“, adoptând măsuri cu un impact pozitiv direct asupra mediului înconjurător.

Un nou raport al Agenției Europene de Mediu arată că indicii celor mai puternice scăderi ale poluării, de 40-50%, au fost înregistrați în prima perioadă a carantinei, în special în Spania, Italia și Franța, dar și în alte state europene.

Datele sugerează că aceste concentrații au rămas cu 10% până la 20% mai scăzute decât nivelurile pre-COVID.

Însă depinde de fiecare dintre noi, fie că vorbim despre actorii din mediul privat sau din cel public, cum și când să profităm de aceste oportunități cu scopul de a contribui la progresul umanității pentru un viitor mai bun și mai durabil pentru toți. 

 

Ministrul Mediului: „Am făcut pași importanți“

 

România este pregătită să adopte noua strategie a UE privind adaptarea la efectele schimbărilor climatice, a declarat ministrul Mediului, Tánczos Barna. 

„Strategia UE evidențiază o serie de aspecte prioritare pentru România, precum vulnerabilitatea agriculturii, importanța managementului apelor și rolul important al politicilor de reducere a riscului la dezastre. 

De asemenea, salutăm concentrarea pe soluții bazate pe natură.

 În calitate de țară cu o biodiversitate bogată, acest aspect este prezent și în abordările noastre. Cooperarea și înțelegerea reciprocă vor fi esențiale în abordarea efectelor devastatoare ale schimbărilor climatice“, a explicat ministrul Mediului.

România va continua demersurile și acțiunile pentru promovarea și consolidarea dimensiunii de mediu a dezvoltării durabile și implementarea Agendei 2030 pentru Dezvoltare Durabilă, a adăugat Tánczos Barna.

„La nivel național, suntem angajați într-un proces de promovare pe scară largă a principiilor dezvoltării durabile. 

Am făcut pași importanți pentru a promova sustenabilitatea prin Strategia națională privind schimbările climatice, creșterea economică bazată pe emisii reduse de carbon și planul de acțiune aferent, axat pe necesitatea introducerii stimulentelor economice pentru un sistem de transport ecologic.

Cu toate acestea, schimbările despre care vorbim necesită timp, unul mai extins decât ne putem permite.

Astfel aș dori să subliniez că lecția pe care trebuie să o învățăm în acest context este cum să respectăm mediul și, în același timp, să găsim echilibrul social și economic pentru a acționa #PentruNatură într-o manieră multisectorială eficientă“, a precizat ministrul Tánczos Barna.

„Transformarea verde“ trebuie să înceapă de la nivelul mentalităților, crede ministrul Mediului, care a inițiat programul „Vinerea verde“, prin care recomandă românilor să lase autoturismele acasă măcar o zi pe săptămână.

 

Articol disponibil pe Newsweek.ro