DJSI și CDP: Veolia a fost recunoscută la nivel mondial pentru performanțele sale de mediu, sociale și de guvernanță (ESG) și pentru raportarea extra-financiară

În lupta împotriva schimbărilor climatice, companiile au un rol definitoriu prin implementarea de acțiuni cu rezultate concrete și măsurabile. Veolia, ca organizație de referință globală în ceea ce privește transformarea ecologică, a fost recunoscută pentru performanța sa extra-financiară, Grupul obținând o poziționare remarcabilă în clasamentul internațional și european DJSI (Dow Jones Sustainability Index). Mai mult decât atât, Veolia a primit un rating CDP dublu A cu privire la acțiunile sale privind schimbările climatice și siguranța/ potabilitatea apei.

Veolia a fost premiată pentru angajamentele de mediu asumate și performanțele sale ESG


Extrem de riguroși, indicii DJSI clasifică cele mai bune companii din fiecare sector în baza scorului ESG obținut, valoare determinată ca urmare a unei evaluări complexe, realizată de S&P Global, a celor 28 de indicatori de mediu, sociali și de guvernanță. Pe categoria Multi and Water Utilities, Veolia este una dintre cele patru companii nominalizate la nivel mondial și una dintre cele două companii nominalizate la nivel european, o valoroasă recunoaștere a leadership-ului Grupului privind dezvoltarea durabilă și performanța ESG. De altfel, scorul de 82/100 vine să reconfirme rezultatele excelente înregistrate de Veolia în 2022 referitor la rating-ul ESG. 

 

Recunoaștere deosebită privind calitatea raportării ESG


CDP este o organizație internațională care evaluează transparența și management-ul  riscurilor de mediu, precum și cele mai bune practici de mediu. În 2022, Veolia a obținut un rating dublu A (punctaj maxim) în ceea ce privește schimbările climatice și siguranța apei. Acest rezultat este cu atât mai semnificativ cu cât CDP și-a înăsprit anul acesta criteriile de evaluare privind implementarea planurilor de tranziție climatică (aliniate la obiectivul +1,5°C), dar și pe cele privind siguranța apei.

Doar 2,2% dintre cele 15.000 de companii evaluate de CDP la nivel mondial primesc un scor „A”. Aceste companii se disting printr-o înțelegere profundă a impactului lor asupra mediului, printr-o guvernanță și strategii de tranziție solide, dar și prin acțiuni de anvergură pentru a își reduce impactul asupra mediului.

 

„În contextul conferinței COP15 privind biodiversitatea, care are loc în prezent la Montreal, și după conferința COP27 privind schimbările climatice, poziționarea Veolia drept o companie de referință în domeniul transformării ecologice este legitimată de aceste rezultate extraordinare. Această performanță este cu atât mai mult mai valoroasă cu cât organizațiile de evaluare extra-financiară introduc în fiecare an noi și noi criterii în chestionarele lor, dar ținând cont și de faptul că apar noi standarde de mediu (directiva europeană CSRD, taxonomia verde, TNFD)”, a declarat Pierre-Yves Pouliquen, Directorul de Dezvoltare Durabilă al companiei Veolia.

 

 

Performanța multidimensională Veolia

Reamintim că, în cadrul planului său strategic Impact 2023, Veolia și-a asumat ca performanțele sale economice, financiare, comerciale, sociale, societale și de mediu sunt uniforme, integrând 19 indicatori asociați cu obiective de progres măsurabile, dar și utilizați pentru a calcula remunerația variabilă top managementului Grupului.

Alte recunoașteri: Veolia se află pe locul 1 în topul companiilor de servicii publice de apă și deșeuri ca urmare a ratingului ESG 2022 acordat de agenția  Moody's și în primele 3% dintre companii conform Ecovadis.