Rezultatele primului semestru din 2022

REZULTATELE PRIMULUI SEMESTRU DIN 2022

CREȘTERE CONTINUĂ ȘI PUTERNICĂ A VENITURILOR ȘI A REZULTATELOR ÎN AL DOILEA TRIMESTRU AL ANULUI 

INTEGRAREA CU SUCCES A COMPANIEI SUEZ

REZILIENȚA ȘI ADAPTABILITATEA VEOLIA NE PERMIT SĂ NE CONFIRMĂM PE DEPLIN OBIECTIVELE AMBIȚIOASE PENTRU 2022, ÎN SPECIAL O CREȘTERE ORGANICĂ A EBITDA ÎNTRE +4 % ȘI +6 % ȘI UN REZULTAT NET CURENT DE 1,1 MILIARDE DE EURO, ÎN POFIDA CONTEXTULUI INCERT

 

 • VENITURI DE 20.196 MIL. EURO, ÎN CREȘTERE CU +46,2 % FAȚĂ DE CELE RAPORTATE ÎN SEM. I DIN 2021, DATORITĂ INTEGRĂRII ACTIVITĂȚILOR SUEZ ȘI CREȘTERII ORGANICE PUTERNICE
 • EBITDA DE 2.953 MIL. EURO, ÎN CREȘTERE CU +40,4 % FAȚĂ DE SEM. I DIN 2021
 • EBIT CURENT DE 1.475 MIL. EURO, ÎN CREȘTERE CU +63 % FAȚĂ DE SEM. 1 DIN 2021
 • REZULTAT NET CURENT DE 528 MIL. EURO
 • VENITURI DE 20.196 MIL. EURO(1) ÎN CREȘTERE CU +12,9 %(2) FAȚĂ DE SEM. 1 DIN 2021 CUMULAT(1) EXCLUZÂND IMPACTUL PREȚULUI ENERGIEI, CREȘTEREA ORGANICĂ DE BAZĂ A VENITURILOR CUMULATE(1) DE +6,7%
 • EBITDA DE 2.953 MIL. EURO(1), ÎN CREȘTERE CU +6,1%(2) FAȚĂ DE SEM. I DIN 2021 CUMULAT(1), ÎN PARTEA SUPERIOARĂ A INTERVALULUI ORIENTATIV CUPRINS ÎNTRE +4% ȘI +6% ÎN 2022
 • EBIT CURENT DE 1475 MIL. EURO(1) , O CREȘTERE PUTERNICĂ DE +20,2%(2) FAȚĂ DE SEM I DIN 2021 CUMULAT(1)
 • CÂȘTIGURI DIN PROIECTELE DE EFICIENȚĂ ÎN VALOARE DE 178 MIL. EUR ÎN PRIMUL SEMESTRU, COMPLETATE DE SINERGII DE 52 MIL. EUR REZULTATE DIN ACHIZIȚIA SUEZ, ÎN CONFORMITATE CU OBIECTIVUL ANUAL
 • UN REZULTAT NET CURENT, COTA GRUPULUI, DE 528 MIL. EURO, ÎN CONFORMITATE CU OBIECTIVUL ANUAL DE APROXIMATIV 1,1 MLD. EURO(3), CU O CREȘTERE A PROFITULUI PE ACȚIUNE DE +10%(4) ÎN2022
 • OBIECTIVELE PENTRU 2022 SUNT CONFIRMATE ÎN TOTALITATE

(1)SEM. I 2021 și SEM. I 2022 sunt recalculate din primele 17 zile ale lunii ianuarie (venituri 400 mil. EUR -EBITDA 49 mil EUR). SEM. I 2021 cumulat include activele europene și australiene care au trebuit să fie cedate în urma solicitării autorităților antitrust și nu sunt contabilizate în SEM. I 2022.  
(2)La perimetru și cursuri de schimb valutar constante  
(3)Cu excepția PPA (alocarea prețului de achiziție)  
(4)Profit pe acțiune (EPS), inclusiv costurile cu finanțarea hibridă și înainte de PPA 

Estelle Brachlianoff, CEO al Grupului, a comentat: „Performanțele Veolia în prima jumătate a anului au fost din nou foarte bune. Activitatea din al doilea trimestru a urmat o traiectorie foarte asemănătoare cu cea din primul trimestru. Integrarea activităților Suez de la jumătatea lunii ianuarie a fost foarte reușită. Contribuția lor în ceea ce privește veniturile și sinergiile se ridică la nivelul așteptărilor noastre, ceea ce confirmă meritele acestei achiziții. Aceste rezultate foarte bune s-au datorat de asemenea unei discipline stricte și continue a a costurilor, care ne-a permis să ne confirmăm pe deplin obiectivele pentru 2022. Veolia, lider mondial în domeniul transformării ecologice, continuă să valorifice pe deplin tendințele bune de pe piețele sale datorită ofertelor cu valoare adăugată, perfect adaptate la provocările de mediu ale clienților noștri. Reziliența, adaptabilitatea și relevanța poziționării noastre strategice ne permit să facem față cu încredere contextului macroeconomic și geopolitic incert.


●    Venituri de 20.196 mil. euro, în creștere cu 46,2% la cursuri de schimb constante față de sem. I din 2021 raportat, datorită unui efect al schimbării de perimetru de 4.350 mil. euro provenit în principal din integrarea activelor Suez (4.416 mil. euro) și dintr-o creștere organică de 1.961 mil. euro (+14,4%).    
●    Comparativ cu rezultatele cumulate la 30 iunie 2021, creșterea veniturilor la perimetru și cursuri de schimb constante a fost de +12,9%.

●    Evoluția veniturilor în funcție de efect a fost următoarea:


Efectul cursului de schimb a fost de 408 mil. euro, reflectând în principal evoluția dolarului american, a lirei sterline și a renminbi-ului chinezesc, compensate parțial de o scădere a zlotului polonez și a monedelor din America Latină 1.


Efectul perimetrului a fost de -286 mil. euro, incluzând în principal impactul cesionării activelor din Scandinavia în 2021 (-154 mil. euro) și, în ceea ce privește Suez, al cesionării activelor din Australia în 2021 și al măsurilor corective din UE (activitățile legate de deșeurile periculoase din Franța contabilizate ca active destinate vânzării). Aceste elemente negative au fost parțial compensate de integrarea Osis de către Sarp (+96 mil. euro) în 2021.    
-     Efectul Comerț / Volum / Lucrări a ajuns la 542 mil. euro, datorită volumelor bune din toate sectoarele de activitate, în special în domeniul Energiei și al Tehnologiei apei și al activităților de construcții.

-    Impactul condițiilor meteorologice a fost de -96 mil. euro, în special în sectorul Energiei în Europa Centrală și de Est, din cauza unei ierni blânde, și în Chile, din cauza unei veri răcoroase, care a afectat volumele din primul trimestru.    
-    Impactul prețurilor la energie a fost de +1.107 mil. euro, din cauza creșterii prețurilor la energie termică și electrică în Europa Centrală și de Est.

-    Impactul prețului materialelor reciclate a atins +242 mil. euro și a provenit din creșterea prețurilor hârtiei și cartonului reciclat în Franța, Germania și Regatul Unit.

-    Prețurile serviciilor au continuat să fie bine orientate, ceea ce a condus la un impact favorabil de +505 mil. euro, datorat în principal revizuirilor tarifare în sectorul Deșeurilor (+3,2%) și al Apei (+3,1%).

Veniturile din sem. I din 2022 au crescut în toate segmentele, comparativ cu cifrele cumulate pentru semestrul încheiat la 30 iunie 2021

 • Veniturile pentru Franța și segmentul Special Waste Europe (deșeuri speciale Europa) au totalizat 4.754 mil. euro, cu o creștere organică de +3,9% comparativ cu cifrele cumulate la 30 iunie 2021:
  • Veniturile din activitatea de apă din Franța au scăzut ușor, cu -0,8%, în principal din cauza transferurilor de active în cadrul Grupului, compensate parțial de impactul pozitiv al revizuirii tarifelor (+3,4% în sem. I din 2022) și de nivelurile bune de activitate din al doilea trimestru, cu volume facturate în creștere cu +0,3% la sfârșitul lunii iunie.
  • Veniturile din activitatea de deșeuri din Franța au crescut cu +6%, beneficiind în continuare de prețurile ridicate ale produselor reciclate, în special pentru hârtie (prețul hârtiei reciclate fiind de 183 euro/t în iunie 2022 față de 152 euro/t în iunie 2021), și de impactul pozitiv al revizuirii tarifelor, în ciuda unei ușoare scăderi a volumelor de la an la an.
  • Activitățile de deșeuri periculoase din Europa au înregistrat o creștere de +7,4%, cu o dezvoltare comercială puternică în activitățile de salubrizare și întreținere industrială, volume și prețuri mai mari în activitățile de tratare a uleiurilor și lubrifianților în contextul creșterii prețurilor la petrol și al impactului pozitiv al revizuirii tarifelor.
  • SADE a raportat o creștere de +2,5%, datorită dinamicii comerciale puternice din Franța.

(1) Principalele efecte ale cursului de schimb valutar în funcție de monedă: Dolarul american (+207 mil. euro), lira sterlină (+60 mil. euro), coroana cehă (+44 mil. euro), yuanul chinezesc RenMinBi (+51 mil. euro) , zlotul polonez (-21 mil. euro), forintul maghiar (-23 mil. euro), peso chilian (-15 mil. euro), peso argentinian (-14 mil. euro).

 • Veniturile pentru Europa, cu excepția Franței, au totalizat 8.505 mil. euro pentru semestrul încheiat la 30 iunie 2022, cu o creștere organică de +23,7%, în principal datorită prețurilor mai mari la energie și la materiale reciclate.
  • În Europa Centrală și de Est, veniturile au crescut cu +31,4%, ajungând la 4.301 mil. euro. În continuarea tendinței din primul trimestru, activitatea a rămas robustă în această regiune, datorită următoarelor elemente:
   • indexările favorabile ale tarifelor în sectorul energiei (Polonia, Ungaria, Republica Cehă și România) și în sectorul apei (Republica Cehă și România), volume distribuite în creștere (Polonia și Republica Cehă), în pofida impactului condițiilor meteorologice mai puțin favorabile în activitatea de energie comparativ cu sem. I 2022 (-96 mil. euro).
   • o creștere bruscă a prețurilor materialelor reciclate, în special hârtie și plastic, precum și a prețurilor la energie în Germania.
 • În Europa de Nord, veniturile au crescut cu 12,3%, până la 2.511 mil. euro. Această creștere a fost determinată, în principal, de Regatul Unit și Irlanda, care au raportat o creștere a veniturilor de +12,4% la perimetru și cursuri de schimb valutar constante, pe fondul unui impact favorabil al prețurilor materialelor reciclate (hârtie și plastic), al volumelor și prețurilor mai mari la energie și al performanței bune a incineratoarelor (rata de disponibilitate a instalațiilor de 94,8% în 2022, comparativ cu 93,1% în 2021), în ciuda unei ușoare scăderi a volumelor de deșeuri depozitate la groapa de gunoi din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile din sem. I 2022. În Belgia, creșterea organică a fost de +16,2% în comparație cu cifrele cumulate la 30 iunie 2021, alimentată de performanțe operaționale bune, beneficiind de impactul pozitiv al prețurilor materialelor reciclate și de revizuirile tarifare contractuale în activitățile de reciclare și incinerare a deșeurilor.
 • În Italia, creșterea organică a veniturilor a fost de +49,1 % datorită demarării contractelor câștigate în 2021 și impactului  favorabil al prețurilor la energie.
 • În Peninsula Iberică, veniturile au crescut cu +14,8%, în principal datorită activităților puternice din domeniul apei în Spania (Agbar), care au înregistrat o creștere a volumelor (+2,2% la sfârșitul lunii iunie 2022) datorită revenirii turismului și a temperaturilor ridicate din primăvară, precum și datorită activităților din domeniul energiei.
 • În restul lumii, veniturile au totalizat 5.256 mil. euro, reprezentând o creștere organică de +7,8% în toate zonele geografice, inclusiv în Asia, în ciuda încetinirii activității în China:
 • Veniturile au crescut cu +13,8% în America Latină, în special datorită indexării favorabile a tarifelor în Chile în activitățile de apă, în ciuda unei scăderi a volumelor ca urmare a secetei.  Columbia, Brazilia și Ecuador au raportat niveluri bune de activitate în domeniul deșeurilor și activități stabile în domeniul apei în cursul semestrului.
 • În Africa/Orientul Mijlociu, veniturile au crescut cu +9,0%, în principal datorită creșterii numărului de contracte de furnizare a apei în Maroc, volumelor mai mari și impactului pozitiv al revizuirii tarifelor în prima jumătate a anului.
 • În America de Nord, veniturile au crescut cu +9,6%, ajungând la 1.538 mil. euro. Această creștere a fost determinată în principal de activitățile solide în domeniul deșeurilor periculoase, cu volume mai mari procesate, precum și de impactul creșterii tarifelor (+10%), iar în domeniul apei, de indexarea favorabilă a tarifelor, în special în activitățile de apă reglementate, și de volumele bune din construcții.
 • Veniturile au crescut cu +3,3% în Asia. Încetinirea creșterii economice în China a avut un impact negativ asupra activităților din al doilea trimestru, cu volume mai mici de deșeuri periculoase și o activitate redusă în sectorul energiei și al serviciilor industriale. Această încetinire a fost compensată de o creștere puternică în alte țări, în special în Taiwan, Hong Kong și Japonia.
 • În Pacific, veniturile au crescut cu +5,7%, datorită creșterii volumelor de colectare a deșeurilor și a volumelor de deșeuri depozitate la groapa de gunoi, în ciuda fenomenelor meteorologice severe din timpul semestrului (inundații în regiunile Queensland și New South Wales), unor activități puternice de întreținere industrială și unei bune performanțe în domeniul apei municipale.

●    Activitatea Water Technologies (Tehnologia Apei) a raportat o creștere de +5,3%, determinată de creșterea activităților de servicii și tehnologie ale VWT. Cu toate acestea, activitatea de proiecte majore a raportat o ușoară scădere, din cauza unei baze de comparație ridicate în 2021, care a beneficiat de trei proiecte majore de desalinizare în Orientul Mijlociu. La 30 iunie 2022, înregistrările contabile ale VWT au totalizat 687 mil. euro, față de 723 mil. euro cu un an mai devreme.

 

●    Comparativ cu cifrele cumulate pentru semestrul încheiat la 30 iunie 2021, veniturile pe activități au crescut cu +12,9% la perimetru și cursuri de schimb valutar constante. Principalele modificări pe activități în comparație cu cifrele cumulate pentru semestrul încheiat la 30 iunie 2021 sunt defalcate după cum urmează.

 • Venituri din activitatea de Apă
  • Veniturile din Operațiunile de apă au crescut cu +6,4%, datorită volumelor bune din Spania, ca urmare a revenirii turismului, impactului câștigării de contracte  O&M în America de Nord, însoțite de tarife mai mari și o revenire a volumelor distribuite în Franța în al doilea trimestru din 2022. Volumele ușor mai mici din cauza vremii, în special în Chile, au fost compensate în mare măsură de efectul pozitiv al revizuirii tarifelor contractuale în aceste zone geografice.
  • Veniturile din Tehnologia apei și construcții au crescut cu +4,7%, în principal datorită creșterii activității de construcții în Franța, creșterii activităților de servicii și tehnologie ale VWT și creșterii WTS (+10,3%).
 • Venituri din activitatea de Deșeuri
  • Veniturile din activitatea de Deșeuri au crescut cu +9,9%, beneficiind de nivelul în continuare ridicat al prețurilor materialelor reciclate (+3,4%) pentru hârtie, plastic și metale în Europa. Tendința de creștere a prețului petrolului și nivelurile bune de activitate au avut un impact favorabil asupra activităților de deșeuri periculoase din Europa și America de Nord. Veniturile din electricitate generate de activitățile de incinerare au crescut și s-au înregistrat revizuiri favorabile ale tarifelor (+3,2%) în toate zonele geografice. Efectul comerț/volum este de asemenea pozitiv, de +1,3%.
 • Venituri din activitatea de Energie
  • Veniturile din activitatea de Energie au crescut cu +35,9%. Creșterea puternică a activității se bazează pe un efect pozitiv al prețurilor (+29,4%), în special în Europa, pe volume mai mari distribuite, pe creșteri de tarife în Europa Centrală și de Est și pe o dezvoltare comercială puternică, în special în Italia și în Orientul Mijlociu. Efectul condițiilor meteo în sem. I 2022 a fost de -2,5%.


●    EBITDA a ajuns la 2.953 mil. euro, față de 2.792 mil. euro în sem. I 2021 cumulat, respectivi 2.081 mil. euro în    
 sem. I 2021 raportat.

 • EBITDA a crescut cu +40,4 % față de 30 iunie 2021 raportat la un curs valutar constant. Efectul de perimetru rezultat din consolidarea Suez a fost de 732 mil. euro.
 • Comparativ cu rezultatele cumulate la 30 iunie 2021, EBITDA a crescut cu +6,1% la perimetru și cursuri de schimb constante.
 • Evoluția EBITDA în funcție de efect față de rezultatele cumulate la 30 iunie 2021 a fost următoarea:

-    Efectul cursului de schimb a fost de +52 mil. euro, reflectând în principal evoluția monedelor din Regatul Unit,     
SUA și China.    
-    Efectul de perimetru a fost -61 mil. euro incluzând în principal impactul integrării Osis de către Sarp, compensat de cesionarea activelor din Scandinavia în 2021 și, în ceea ce privește Suez, de cesionarea activelor din Australia și de măsurile corective din UE (activitatea privind deșeurile periculoase din Franța contabilizată ca active destinate vânzării).    
-    Efectul Comerț / Volum / Lucrări a ajuns la +39 mil. euro , după +22 mil. euro în primul trimestru, datorită creșterii solide a activității    
-    Impactul condițiilor meteorologice a fost de -39 mil. euro, după -27 mil. euro în primul trimestu, în special în sectorul energiei în Europa Centrală și de Est, din cauza unei ierni blânde.    
-    Impactul prețurilor materialelor reciclate a atins +70 mil. euro, și a provenit în principal din creșterea prețurilor la hârtie și carton reciclat în Franța, Regatul Unit și Germania. Creșterea prețurilor la energie termică și electrică a fost compensată de costurile mai mari cu carburanții (din care motorină și CO2).    
-    Impactul renegocierilor contractuale și al inflației costurilor asupra EBITDA a fost de -97 mil. euro.    
-    Câștigurile din proiecte de eficiență și sinergii au fost de +178 mil. euro pe partea de eficiență și respectiv +52 mil. euro pe partea de sinergii, adică un total de +230 mil. euro, în conformitate cu obiectivul anual.


●    La 30 iunie 2022, EBIT curent a atins 1.475 mil. euro, în creștere cu +20,2 % la perimetru și cursuri de schimb constante, comparativ cu rezultatele cumulate pentru sem. I 2021.

Progresiul  EBIT curent în comparație cu rezultatele cumulate la 30 iunie a fost de +256 mil. euro la perimetru și rate de schimb constante, datorită următoarelor:

-    Creșterea puternică a EBITDA (+171 mil. euro la perimetru și rate de schimb constante).

-    Deprecierea, amortizarea și provizioanele, inclusiv impactul rambursării activelor financiare din exploatare, au scăzut cu -34 mil. euro față de sem. I 2021 cumulat, la 1.454 mil. euro.

-    Un impact favorabil provenit din caștiguri de capital, excluzând deprecierea activelor, de +22 mil. euro, de la    
42 mil. euro în sem. I 2021, la 64 mil. euro, generat în principal de cesiunea de active din Australia.


Efectul cursului de schimb asupra EBIT curent a fost de +17 mil. euro


●    Profitul net curent, cota Grupului, a atins 528 mil. euro în sem. I 2022.

 • Costul datoriei financiare nete a ajuns la -320 mil. euro, inclusiv creșterea de 105 mil. euro, generată de consolidarea datoriei financiare nete a Suez. Rata de finanțare a Grupului a revenit la nivelurile din 2019 și 2020, după un nivel excepțional de scăzut în 2021.
 • Alte venituri și cheltuieli financiare (inclusiv câștiguri de capital financiare nete) au reprezentat -207 mil. euro, față de +53 mil. euro în sem. I 2021 raportat, care a inclus +122 mil. euro din dividendele primite din participația noastră de 29,9% în Suez. .
 • Cheltuiala cu impozitul pe profitul curent a fost de 256 mil. euro, în creștere cu 68 mil. euro datorită creșterii profitului înainte de impozitare. Rata de impozitare curentă a fost de 28,9 % față de 25 % în sem. I 2021 raportat.
 • Participațiile fără drept de control au ajuns la 164 mil. euro, față de 98 mil. euro în sem. I 2021 raportat.

●    Profitul net cota Grupului a atins valoarea de 236 mil. euro.

 • Principalele elemente non-curente au inclus costurile de achiziție și de integrare a Suez, în valoare de -154 mil. euro, deprecierea activelor din Rusia, în valoare de -80 mil. euro, și cheltuielile de restructurare, în valoare de 32 mil. euro.

●    Datoria financiară netă a fost de 22.353 mil. euro la 30 iunie 2022, față de 9.532 mil. euro la 31 decembrie 2021.

Principalele cauze ale modificării îndatorării financiare nete sunt următoarele:

 • Variația sezonieră a fluxului de numerar net de -304 mil. euro datorată variației sezoniere a necesarului de capital circulant (WCR).
 • Impactul achiziției Suez de -10.501 mil. euro, inclusiv datoria preluată de la Suez la 18 ianuarie 2022 în valoare de  -9.073 mil. euro și oferta publică de cumpărare de -9.318 mil. euro, minus cesiunea unor active ale grupului Suez către consorțiu la 31 ianuarie 2022 în cuantum de +8.018 mil. euro.
 • Investiții financiare nete, cu excepția achiziției Suez, în valoare de -145 mil. euro (inclusiv costurile de achiziție și datoriile preluate)
 • Rambursarea datoriei hibride a Suez de - 500 mil. euro
 • Impactul plăților de dividende către acționari, votate la AGA din 15 iunie 2022, în valoare de -688 mil. euro.
 • Un efect nefavorabil al cursului de schimb de -464 mil. euro la 30 iunie 2022.


**********


●    Obiectivele pentru 2022 sunt pe deplin confirmate*

 • Creștere organică puternică a veniturilor
 • Câștiguri din proiecte de eficiență de peste 350 mil. euro, completate de sinergii de 100 mil. euro provenite din primul an de integrare a Suez
 • Creștere organică a EBITDA între +4% și +6%
 • Rezultat net curent cota Grupului de aprox. 1,1 mld. euro**, reprezentând o creștere de peste 20%, confirmând creșterea profitului pe acțiune de aprox. 10%***
 • Confirmarea unei creșteri a profitului pe acțiune de aproximativ 40% în 2024***
 • Gradul de îndatorare de aprox. 3x
 • Creșterea dividendelor în concordanță cu creșterea profitului curent pe acțiune


* La curs valutar constant și fără extinderea conflictului dincolo de teritoriul ucrainean și fără modificări semnificative ale condițiilor de aprovizionare cu energie în Europa    
** Înainte de PPA (alocarea prețului de achiziție)    
*** Rezultat net curent pe acțiune după costurile cu finanțarea hibridă și înainte de PPA

Despre Veolia                    
Grupul Veolia își propune să fie compania de referință pentru transformarea ecologică. Cu o prezență pe 5 continente și aproape 220.000 de angajați în întreaga lume, Grupul oferă soluții utile și practice pentru gestionarea apei, deșeurilor și energiei care să contribuie la o schimbare radicală a contextului actual. Prin intermediul celor trei divizii complemetare, Veolia ajută la dezvoltarea accesului la resurse, la conservarea și refacerea acestora. În 2022, Grupul Veolia a furnizat apă potabilă pentru 111 de milioanede persoane și servicii de canalizare pentru 97 de milioane de persoane, a produs aproape 44 de milioane de megawați oră de energie și a tratat 61 de milioane de tone metrice de deșeuri. Veolia Environnement (Paris Euronext: VIE) a obținut venituri consolidate de 42.885 miliarde de euro în 2022 www.veolia.com

Mențiune legală importantă                   
Deoarece schimbările cauzate de criza din domeniul sanitar sunt greu de estimat, vă atragem atenția asupra „declarațiilor cu caracter previzional” care pot apărea în acest comunicat de presă și la consecințele acestei crize care pot afecta performanța viitoare a companiei.

Veolia Environnement este o societate cotată la bursa de valori Euronext Paris. Acest comunicat de presă conține „declarații cu caracter previzional” în sensul prevederilor U.S. Private Securities Litigation Reform Act din 1995. Astfel de declarații cu caracter previzional nu garantează performanțele viitoare. Rezultatele efective pot diferi semnificativ de declarațiile cu caracter previzional, ca urmare a unui număr de riscuri și incertitudini, multe dintre acestea fiind în afara controlului nostru, inclusiv, dar fără a se limita la: riscul de a suferi profituri reduse sau pierderi ca urmare a concurenței intense, riscul ca modificările prețurilor și taxelor la energie să reducă profiturile Veolia Environnement, riscul ca autoritățile guvernamentale să rezilieze sau să modifice unele dintre contractele Veolia Environnement, riscul ca achizițiile să nu genereze beneficiile pe care Veolia Environnement speră să le obțină, riscurile legate de prevederile obișnuite ale tranzacțiilor de dezinvestire, riscul ca conformarea Veolia Environnement cu legile de mediu să devină mai costisitoare în viitor, riscul ca fluctuațiile cursului de schimb valutar să afecteze în mod negativ rezultatele financiare ale Veolia Environnement și prețul acțiunilor sale, riscul ca Veolia Environnement să aibă responsabilități de mediu în legătură cu operațiunile sale trecute, prezente și viitoare, precum și alte riscuri descrise în documentele pe care Veolia Environnement le-a depus la Autorité des Marchés Financiers (Autoritatea de reglementare și supraveghere a pieței de capital din Franța). Veolia Environnement nu își asumă și nici nu are vreo obligație de a furniza actualizări sau de a revizui vreo declarație cu caracter previzional. Investitorii și deținătorii de valori mobiliare pot obține de la Veolia Environnement o copie gratuită a documentelor depuse (www.veolia.com) la Autoritatea pentru Piețe Financiare din Franța.          

Prezentul document conține „măsuri financiare non-GAAP. Aceste „măsuri financiare nonGAAP” pot fi definite diferit de măsurile financiare similare făcute publice de alte grupuri și nu ar trebui să înlocuiască măsurile financiare GAAP elaborate în conformitate cu standardele IFRS.