REZULTATE ANUALE 2023

  

  • Rezultatele pentru 2023 au depășit estimările;
  • Anul trecut, Veolia și-a demonstrat abilitatea de a asigura o creștere remarcabilă a veniturilor datorită poziționării sale unice, dar și a strictei discipline operaționale; 
  • Obiectivele de eficientizare și sinergie au fost depășite; 
  • Reducerea datoriei financiare nete și a efectului de levier de 2,7x, la doar doi ani după achiziționarea Suez;
  • Încredere în 2024: previziuni pentru un nou an cu venituri în creștere. 

Venituri de 45.351 de milioane de euro, în creștere organică solidă cu +9%(1) și +4,4%(1) , dacă se exclude impactul creșterii prețurilor la energie:
-    Creștere susținută a celor trei linii de business;
-    Impact favorabil al indexării tarifelor și al politicii stricte de preț.

Creștere organică puternică a EBITDA de +7,8%(1) până la 6.543 de milioane de euro, peste marja estimată de +5% - +7%:
-    câștiguri aferente proiectelor de eficiență de 389 de milioane de euro, depășind astfel obiectivul anual de 350 de milioane de euro;
-    sinergii de168 de milioane de euro din, depășind obiectivul anual, și 315 de milioane de euro cumulate.

Rezultat Operațional (EBIT) curent de 3.346 milioanede euro(2), evidențiind o creștere organică puternică de +13,7 %.(1)
Rezultat net curent de 1.335 de milioane de euro(2), în creștere cu +14,9%(3), peste obiectivul de 1,3 miliarde de euro.
ROCE a revenit la nivelurile de dinainte de pandemia Covid și de achiziția Suez, la 8,3% (după impozitare).
Creșterea fluxului de numerar la 1.143 de milioane de euro permite reducerea datoriei financiare nete la 17.903 milioane de euro, cu un efect de levier de 2,74x.
Propunere de mărire a dividendelor la 1,25 euro pe acțiune.

Obiective ambițioase pentru 2024:
    • Creștere organică și solidă a cifrei de afaceri; (1) (4)
    • Creștere organică(1) a EBITDA între +5% și +6%;
    • Venit net curent al Grupului peste 1,5 miliarde de euro;(2)
    • Menținerea ratei efectului de levier sub 3x. (2)
(1) la perimetru și la curs de schimb valutar constant / (2) Cu excepția alocării prețului de achiziție al Suez / (3) La cursurile de schimb curente / (4) Cu excepția prețurilor energiei

Estelle Brachlianoff, CEO Veolia, a declarat: 


„2023 rămâne un an record pentru Veolia, în care ne-am depășit obiectivele prin venituri de 45 de miliarde de euro, o EBITDA în creștere cu 7,8% și un rezultat net curent în creștere cu 14,9%, până la 1.335 de milioane de euro, dublu față de 2018. Aceste performanțe excelente sunt rezultatul direct al poziționării noastre în calitate de pionieri activi ai transformării ecologice și a eforturilor noastre continue de a menține o disciplină operațională strictă.
Interesul fără precedent pentru serviciile noastre se reflectă în portofoliul nostru în plină expansiune pentru sectorul tehnologiilor de apă, ajungând la 5,3 miliarde de euro, semn că deficitul și calitatea apei au devenit una dintre principalele consecințe ale schimbărilor climatice pentru orașe și industrii deopotrivă.
De asemenea, ne-am continuat eforturile de eficientizare, datorită cărora am realizat economii de 389 de milioane de euro, la care s-au adăugat beneficiile preluării Suez sub forma unor sinergii de costuri de 168 de milioane de euro, depășindu-ne astfel obiectivele.
2023 este al șaptelea an consecutiv de creștere a rezultatelor. În această perioadă, Veolia, lider mondial în domeniul transformării ecologice, a gestionat provocările majore din diverse domenii: economic, sanitar, geopolitic și energetic. Această creștere constantă demonstrează nu numai reziliența și capacitatea noastră de adaptare, ci și relevanța poziționării noastre în domeniul transformării ecologice și amprenta geografică unică, cu aproape 40% din venituri generate din afara Europei.
Privim cu încredere către anul 2024, fiind pregătiți pentru un nou an de creștere semnificativă a rezultatelor noastre, cu un obiectiv de rezultat net curent de peste 1,5 miliarde de euro.” 


Obiectivele realizate în urma programului strategic „Impact 2023”
În martie 2020, ca parte a programului strategic Impact 2023, Grupul a stabilit o serie de obiective financiare și extrafinanciare pentru 2023. Acestea au fost atinse în mare parte, inclusiv:
    • Rata de implicare a angajaților de 89% (față de cea vizată, de peste 80%), cu 7,5% din capitalul Grupului deținut de angajați, care sunt acum cel mai mare acționar al nostru;
    • 15,4 milioane de tone de emisii de CO2 evitate;
    • Rezultat net curent în 2023 de 1.335 milioane de euro (față de cel vizat, de un miliard de euro), dublu față de 2018;
    • 400 de milioane de metri cubi de apă economisită prin creșterea randamentului rețelelor noastre de apă, până la 76% până în 2023.


Obiective 2024
Având în vedere rezultatele excelente din 2023 și începutul bun de an, putem privi cu încredere spre 2024 și putem anunța obiectivele ambițioase ale companiei:
    • Creștere organică semnificativă a cifrei de afaceri; (1) (2)
    • Câștiguri din proiecte de eficientizare de peste 350 de milioane de euro, completate de acelea din sinergii suplimentare pentru o sumă cumulată de peste 400 de milioane de euro la sfârșitul anului 2024, în conformitate cu obiectivul cumulat de 500 de milioane de euro;
    • Creștere organică a EBITDA între +5% și +6%; (1)
    • Rezultatul net curent al Grupului de peste 1,5 miliarde de euro; (3)
    • Menținerea ratei efectului de levier sub 3x; (3)
    • Creșterea dividendelor în concordanță cu creșterea profitului pe acțiune din activitățile curente.
(1) la perimetru și la curl de schimb valutar constant / (2) Excluzând prețurile energiei / (3) Excluzând Suez PPA


Despre Veolia
Grupul Veolia își propune să fie compania de referință pentru transformarea ecologică. Cu o prezență pe 5 continente și aproape 218.000 de angajați în întreaga lume, Grupul oferă soluții utile și practice pentru gestionarea apei, deșeurilor și energiei, care să contribuie la o schimbare radicală a contextului actual. Prin intermediul celor trei divizii complementare, Veolia ajută la dezvoltarea accesului la resurse, la conservarea și refacerea acestora. În 2023, Grupul Veolia a furnizat apă potabilă pentru 113 milioane de persoane și servicii de canalizare pentru 103 milioane de persoane, a produs aproape 42 de milioane de terrawați pe oră de energie și a tratat 63 de milioane de tone metrice de deșeuri. Veolia Environnement (Paris Euronext: VIE) a obținut venituri consolidate de 45.351 miliarde de euro în 2023 www.veolia.ro 


Mențiune legală importantă
Deoarece schimbările cauzate de criza din domeniul sanitar sunt greu de estimat, vă atragem atenția asupra „declarațiilor cu caracter previzional” care pot apărea în acest comunicat de presă și la consecințele acestei crize care pot afecta performanța viitoare a companiei.
Veolia Environnement este o societate cotată la bursa de valori Euronext Paris. Acest comunicat de presă conține „declarații cu caracter previzional” în sensul prevederilor U.S. Private Securities Litigation Reform Act din 1995. Astfel de declarații cu caracter previzional nu garantează performanțele viitoare. Rezultatele efective pot diferi semnificativ de declarațiile cu caracter previzional, ca urmare a unui număr de riscuri și incertitudini, multe dintre acestea fiind în afara controlului nostru, inclusiv, dar fără a se limita la: riscul de a suferi profituri reduse sau pierderi ca urmare a concurenței intense, riscul ca modificările prețurilor și taxelor la energie să reducă profiturile Veolia Environnement, riscul ca autoritățile guvernamentale să rezilieze sau să modifice unele dintre contractele Veolia Environnement, riscul ca achizițiile să nu genereze beneficiile pe care Veolia Environnement speră să le obțină, riscurile legate de prevederile obișnuite ale tranzacțiilor de dezinvestire, riscul ca conformarea Veolia Environnement cu legile de mediu să devină mai costisitoare în viitor, riscul ca fluctuațiile cursului de schimb valutar să afecteze în mod negativ rezultatele financiare ale Veolia Environnement și prețul acțiunilor sale, riscul ca Veolia Environnement să aibă responsabilități de mediu în legătură cu operațiunile sale trecute, prezente și viitoare, precum și alte riscuri descrise în documentele pe care Veolia Environnement le-a depus la Autorité des Marchés Financiers (Autoritatea de reglementare și supraveghere a pieței de capital din Franța). Veolia Environnement nu își asumă și nici nu are vreo obligație de a furniza actualizări sau de a revizui vreo declarație cu caracter previzional. Investitorii și deținătorii de valori mobiliare pot obține de la Veolia Environnement o copie gratuită a documentelor depuse (www.veolia.com) la Autoritatea pentru Piețe Financiare din Franța. 
Prezentul document conține „măsuri financiare non-GAAP. Aceste „măsuri financiare nonGAAP” pot fi definite diferit de măsurile financiare similare făcute publice de alte grupuri și nu ar trebui să înlocuiască măsurile financiare GAAP elaborate în conformitate cu standardele IFRS.