Cifre cheie la 31 Martie 2022

CREȘTERE PUTERNICĂ A VENITURILOR ȘI A REZULTATELOR
PRIMA CONSOLIDARE A ACTIVITĂȚILOR SUEZ
VEOLIA ESTE BINE POZIȚIONATĂ PENTRU A ABSORBI IMPACTUL CONTEXTULUI ECONOMIC ȘI GEOPOLITIC ACTUAL
VIZIUNEA STRATEGICĂ PENTRU 2022 CONFIRMATĂ

 • VENITURI DE 9.935 MIL. EURO, ÎN CREȘTERE CU +44,3% FAȚĂ DE CELE RAPORTATE ÎN TRIMESTRUL I DIN 2021, DATORITĂ INTEGRĂRII ACTIVITĂȚILOR SUEZ ȘI CREȘTERII ORGANICE
 • EBITDA RAPORTAT DE 1.456 MIL. EURO, ÎN CREȘTERE CU +33,4% FAȚĂ DE T1 2021
 • EBIT CURENT RAPORTAT DE 692 MIL. EURO, ÎN CREȘTERE CU +45,7% FAȚĂ DE T1 2021
 • VENITURI DE 9.935 MIL. EURO(1), ÎN CREȘTERE CU +14,7 %(2) FAȚĂ DE T1 2021(1) CUMULAT, PENTRU TOATE ACTIVITĂȚILE VEOLIA ȘI SUEZ
 • EXCLUZÂND IMPACTUL PREȚULUI ENERGIEI, CREȘTEREA ORGANICĂ DE BAZĂ A VENITURILOR CUMULATE A FOST DE +7,1%
 • EBITDA DE 1.456 MIL. EURO(1), ÎN CREȘTERE CU +7,6%(2) FAȚĂ DE TRIMESTRUL I 2021 CUMULAT(1), PESTE OBIECTIVUL ANUAL DE CREȘTERE ORGANICĂ ÎNTRE +4% ȘI +6% ÎN 2022
 • EBIT CURENT DE 692 MIL. EURO(1), O CREȘTERE PUTERNICĂ DE +18%(2) FAȚĂ DE. T1 2021 CUMULAT(1)
 • CÂȘTIGURI DIN PROIECTE DE EFICIENȚĂ ÎN VALOARE DE 87 MIL. EURO ÎN PRIMUL TRIMESTRU, COMPLETATE DE SINERGII DE 21 MIL. EURO REZULTATE DIN ACHIZIȚIA SUEZ, ÎN CONFORMITATE CU OBIECTIVUL ANUAL
 • OBIECTIVELE PENTRU 2022 CONFIRMATE DUPĂ PERFORMANȚA FOARTE BUNĂ DIN PRIMUL TRIMESTRU

(1) T1 2021 și T1 2022 sunt recalculate din 17 zile ale lunii ianuarie (venituri 400 mil. EUR -EBITDA 49 mil EUR). T1 2021 cumulat include activele europene și australiene care au trebuit să fie cedate în urma solicitării autorităților antitrust și nu sunt contabilizate în T1 2022.
(2) perimetru și cursuri de schimb valutar constante

Antoine Frérot, Președinte și CEO Veolia, a comentat: Pentru Veolia, anul 2022 a început foarte bine, în ciuda efectelor războiului din Ucraina asupra economiei globale, exacerbate de restricțiile Covid din China. Pentru Veolia, principalul eveniment al acestor luni a fost, desigur, integrarea echipelor Suez începând cu 19 ianuarie. Ușurința acestei integrări a confirmat convingerea noastră: că angajații Veolia și Suez împărtășesc aceeași cultură și au aceeași preocupare pentru performanță și excelență în abordarea problemelor ecologice. În ceea ce privește cifrele, creșterea veniturilor reflectă în mod evident prima consolidare a activelor Suez, dar și tendințele bune de pe piețele noastre și de numeroasele inovații și oferte cu valoare adăugată pe care le dezvoltăm de mai mulți ani. În comparație cu veniturile combinate ale noii entități, creșterea organică a grupului a fost deosebit de robustă, de +14,7%. Această dinamică bună a activității se reflectă în creșterea puternică a rezultatelor, cu un EBITDA de +7,6% și un EBIT curent de +18%, datorită unei discipline stricte și continue în materie de costuri și eficienței modelelor noastre de indexare a tarifelor și de acoperire a riscurilor, care ne-au permis să absorbim impactul inflației asupra costurilor noastre, în special în domeniul energiei. Încă o dată, Veolia a demonstrat reziliența, adaptabilitatea și dinamica unui mare campion al transformării ecologice. Aceste rezultate foarte bune ne permit să ne confirmăm toate obiectivele pe termen scurt și mediu.

 • Venituri de 9.935 mil. euro, în creștere cu 44,3% la cursuri de schimb constante față de T1 2021 raportat, datorită unui efect al schimbării de perimetru de 1.878 mil. euro, provenind în principal din integrarea activelor Suez (1.890 mil. euro) și dintr-o creștere organică de 1.137 mil. euro (+16,7%).
 • Comparativ cu 31 martie 2021, creșterea veniturilor din perimetru și cursuri de schimb constante a fost de +14,7%.

Evoluția veniturilor a fost influențată de următoarele elemente:

 • Efectul cursului de schimb a fost de +165 mil. euro, reflectând în principal evoluția dolarului american, a lirei sterline și a renminbi-ului chinezesc, compensată parțial de o scădere a zlotului polonez și a monedelor din America Latină.
 • Efectul schimbării de perimetrului a fost de -84 mil. euro, incluzând în principal impactul integrării Osis de către Sarp (+66 mil. euro), compensat de cesionarea activelor din Scandinavia în 2021 (-71 mil. euro) și, în ceea ce privește Suez, de cesionarea activelor din Australia și de măsurile corective din UE (activitățile legate de deșeurile periculoase din Franța contabilizate ca active destinate vânzării).
 • Efectul Comerț / Volum / Lucrări a ajuns la +326 mil. euro, datorită volumelor bune, în special în domeniul energiei și al activităților de construcții, în creștere puternică față de T1 2021.
 • Impactul condițiilor meteorologice a fost de -57 mil. euro, în special în sectorul energetic din Europa Centrală și de Est, din cauza unei ierni blânde, și în Chile, din cauza unei veri răcoroase.   
 • Impactul prețurilor la energie a fost de +657 mil. euro, din cauza creșterii prețurilor la energie termică și electrică în Europa Centrală și de Est.
 • Impactul prețului materialelor reciclate a atins +135 mil. euro și a provenit din creșterea prețurilor hârtiei și cartonului reciclat în Franța, Germania și Regatul Unit.
 • Prețurile serviciilor au continuat să fie bine orientate, ceea ce a condus la un impact favorabil de +200 mil. euro, datorat în principal revizuirilor tarifare în sectorul deșeurilor (+3,4%) și în sectorul apei (+2,4%).

În funcție de segmentul operațional și la perimetru și rate de schimb constante, evoluția față de T1 2021 cumulat a fost următoarea:

Veniturile din Franța și din segmentul de deșeuri periculoase din Europa au fost de 2.298 mil. euro, +5,4% la perimetru și curs de schimb constante față de T1 2021 cumulat:

 • Veniturile din sectorul apei din Franța au scăzut ușor (-2,3%) din cauza volumelor mai mici, compensate parțial de indexarea tarifelor (+2,5%).
 • Activitatea de deșeuri din Franța a progresat cu +7% și a beneficiat de creșterea prețurilor la materialele reciclate, în special la hârtie și carton, precum și de revizuirile favorabile ale tarifelor.
 • Veniturile din deșeuri periculoase în Europa au crescut cu +6,8%, cu un bun impuls comercial în domeniul deșeurilor lichide și al întreținerii industriale, cu volume și prețuri în creștere într-un context favorabil de prețuri ridicate ale petrolului și revizuiri tarifare benefice.
 • Veniturile SADE (lucrări de apă) au crescut puternic, cu +21,6%, beneficiind de un impuls comercial bun în Franța.

Veniturile din Restul Europei au atins 4.523 mil. euro, o creștere organică de +26,8% față de T1 2021 cumulat, în special datorită creșterii prețurilor la energie și materiale reciclate.

 • În Europa Centrală și de Est, veniturile au fost de 2.426 mil. euro, în creștere cu +34,2%. Această creștere se datorează în principal: 
  • Indexărilor favorabile ale tarifelor în sectorul energiei (Polonia, Ungaria, Cehia și România) și în sectorul apei (Cehia și România), volumor în creștere (Polonia și Cehia), în ciuda unui impact negativ al condițiilor meteorologice în sectorul energiei (-52 milioane euro).
  • Creșterii puternice a prețurilor materialelor reciclate (în special hârtie, carton și plastic) și a prețurilor energiei, precum și a volumelor de deșeuri C&I în Germania.  
 • În Europa de Nord, veniturile au atins 1.210 mil. euro, în creștere cu 12,5%. Această creștere se datorează în mare parte Regatului Unit și Irlandei, cu o creștere de +11,3 % la perimetru și cursuri de schimb constante, datorită creșterii prețurilor și volumelor de energie, a prețurilor mai mari la materialele reciclate (hârtie și plastic) și a unei performanțe foarte bune de valorificare energetică a deșeurilor (rată de disponibilitate de 97,5 % în 2022 față de 94,4 % în 2021). În Belgia, creșterea organică a fost de +20,6% față de 31 martie 2021, datorită performanțelor operaționale solide, inclusiv pentru activitățile de reciclare și incinerare a deșeurilor ale Suez.
 • În Italia, creșterea organică a fost de +66,5 % datorită demarării contractelor câștigate în 2021 și impactului foarte favorabil al prețurilor la energie.
 • În Spania și Portugalia, veniturile au progresat cu 15%, datorită impactului foarte favorabil al prețurilor la energie, iar în activitatea de apă a Suez din Spania, datorită lucrărilor puternice și volumelor crescute.

Veniturile din Celelalte Zone au atins 2.575 mil. euro, o creștere organică de +7,8%, cu o progresie în toate zonele geografice:

 • Veniturile au crescut cu +11,4% în America Latină, datorită indexărilor tarifare favorabile în Chile (sectorul de apă Suez), în Argentina (inflație locală), în Columbia, a creșterii activității de deșeuri periculoase în Chile și a unei activități puternice în domeniul rețelelor de apă în Ecuador.
 • În Africa și Orientul Mijlociu, veniturile au crescut cu +5,6%, cu o dinamică comercială bună, în special în serviciile energetice din Orientul Mijlociu, și cu volume bune de apă în Maroc.
 • În America de Nord, veniturile au atins 700 mil. euro, în creștere cu 9%. Creșterea a fost determinată în principal de efectul favorabil al prețurilor în sectorul deșeurilor periculoase și de indexările tarifare pozitive, de activitatea intensă de lucrări și de noile contracte de exploatare și întreținere aferente contractelor municipale din sectorul apei. 
 • Veniturile din Asia au progresat cu +4,4%. Încetinirea creșterii în China din cauza restricțiilor legate de COVID care afectează sectorul industrial a fost compensată de o creștere puternică în Taiwan, Hong Kong și Asia de Sud-Est.
 • Pacificul a înregistrat o creștere puternică de +9,4%, alimentată de recuperarea deșeurilor post-Covid, de o bună calitate a apei municipale și de creșterile de preț.

Veniturile din segmentul Tehnologii în domeniul apei au crescut cu +2,6%, cu o performanță puternică a serviciilor și tehnologiei care a compensat parțial veniturile mai mici din desalinizare. Veniturile VWT s-au ridicat la 330 mil. euro la 31 martie 2022, față de 278 mil. euro la 31 martie 2021. 


Pe activități, la perimetru și curs valutar constante, evoluția pe parcursul celor 3 luni este următoarea:

 • Creștere puternică în sectorul energiei, de +38,5%, determinată de creșterea prețurilor la energie (energie termică și electrică) și de revizuirile favorabile ale tarifelor.
 • Creștere solidă în sectorul deșeurilor, de +11,5%, inclusiv impactul prețurilor la reciclate (+4,0%), creșteri de prețuri (+3,4%) și volume  (+1,7%).
 • Veniturile din apă au crescut cu +5,3% datorită indexării tarifelor.
 • EBITDA a ajuns la 1.456 mil. euro, față de 1.356 mil. euro în T1 2021 cumulat și 1.078 mil. euro în T1 2021 raportat. 
 • EBITDA a crescut cu +33,4% față de 31 martie 2021 raportat la cursuri de schimb constante, datorită unui efect al schimbării de perimetru de 276 mil. euro, provenit în principal din integrarea activităților Suez și dintr-o creștere organică de +7,8%. 
 • Comparativ cu 31 martie 2021 cumulat, EBITDA a crescut cu +7,6% la perimetru și cursuri de schimb constante.

 Evoluția EBITDA a fost influențată de următorii factori:

 • Efectul cursului de schimb a fost de +19 mil. euro, reflectând în principal evoluția monedelor din Cehia, Regatul Unit, China și SUA, compensată parțial de o scădere a monedelor din America Latină și Orientul Mijlociu.
 • Efectul schimbării de perimetru a fost -22 mil. euro incluzând în principal impactul integrării Osis de către Sarp, compensat de cesionarea activelor din Scandinavia în 2021 și, în ceea ce privește Suez, de cesionarea activelor din Australia și de măsurile corective din UE (activitatea privind deșeurile periculoase din Franța contabilizată ca active destinate vânzării). 
 • Efectul Comerț / Volume / Lucrări a ajuns la +22 mil. euro. 
 • Impactul condițiilor meteorologice a fost de -27 mil. euro, în special în sectorul energetic din Europa Centrală și de Est, din cauza unei ierni blânde.    
 • Impactul prețurilor la energie a fost de +13 mil. euro, datorită creșterii prețurilor la energie termică și electrică, exceptând costurile mai mari ale combustibililor (din care motorină și CO2).
 • Impactul prețurilor materialelor reciclate a atins +36 mil. euro și a provenit în principal din creșterea prețurilor la hârtia și cartonul reciclat în Franța și în Europa de Nord
 • Efectul de comprimare a costurilor a fost de -49 mil. euro. 
 • Câștigurile din proiectele de eficiență și sinergiile au contribuit cu un total de +108 mil. euro, din care:
 • Planul de eficientizare în cuantum de 87 mil. euro care vizează în principal eficiența operațională (în proporție de 60%), achizițiile (30%) și acoperă toate zonele geografice: Franța (30%), Europa exceptând Franța (34%), restul lumii (25%), sediul central (7%) și Tehnologiile de apă (4%).
 • Sinergiile realizate ca urmare a integrării Suez în valoare de 21 mil. euro.
 • La 31 martie 2022, EBIT curent a atins 692 mil. euro, în creștere cu +18,0 % la perimetru și rate de schimb constante, comparativ cu 31 martie 2021.

Progresul curent al EBIT în comparație cu 31 martie 2021 cumulat a fost de +107 mil. euro (+18%) la perimetru și rate de schimb constante, datorită:

 • Creșterii puternice a EBITDA (+103 mil. euro la perimetru și rate de schimb constante).
 • Impactului rambursărilor de active financiare operaționale și unei ușoare creșteri a cheltuielilor cu amortizarea și deprecierea față de T1 2021.

Unui impact favorabil provenit din „Provizioane, ajustări la valoarea justă și altele", inclusiv câștiguri de capital mai mari din cesionarea de active industriale, ca urmare a cedării unui activ în Australia.

Efectul cursului de schimb asupra EBIT curent a fost de +7 mil. euro.

Datoria financiară netă a fost de 21.284 mil. euro la 31 martie 2022, față de 9.532 mil. euro la 31 decembrie 2021, pe fondul următoarelor elemente:

 • Variația sezonieră a fluxului net de numerar liber de -451 mil. euro.
 • Impactul achiziției Suez de -10.235 mil. euro, inclusiv datoria preluată de la Suez la 18 ianuarie 2022 în valoare de -9.504 mil. euro și oferta publică de cumpărare de -9.318 mil. euro, minus cesiunea unor active ale grupului Suez către consorțiu la 31 ianuarie 2022 în cuantum de +8.018 mil. euro.
 • Investiții financiare nete, cu excepția achiziției Suez, în valoare de -20 mil. euro (inclusiv costurile de achiziție și datoriile primite).
 • Rambursarea datoriei hibride Suez de 513 mil. euro.
 • Un efect nefavorabil al cursului de schimb -215 mil. euro la 31 martie 2022.

Viziunea strategica* confirmată

Fără o extindere a conflictului dincolo de teritoriul ucrainean și fără o schimbare semnificativă a condițiilor de aprovizionare cu energie în Europa, perspectivele Grupului pentru 2022 sunt confirmate: 

 • Creștere organică puternică a veniturilor
 • Câștiguri din proiecte de eficiență de peste 350 mil. euro, completate de sinergii de 100 mil. euro provenite din primul an de integrare a Suez
 • Creștere organică a EBITDA între +4% și +6%
 • Venit net curent cota grupului de aprox. 1,1 mld. Euro, reprezentând o creștere de peste 20%, confirmând creșterea profitului pe acțiunea de aprox. 10%**
 • Confirmarea unei creșteri a profitului pe acțiune de aproximativ 40% în 2024**
 • Gradul de îndatorare de aprox. 3x
 • Creșterea dividendelor în concordanță cu creșterea profitului pe acțiune curent

∆ la curs valutar constant
** Venit net curent pe acțiune după costurile hibride și înainte de PPA

Despre Veolia 
Grupul Veolia își propune să fie compania de referință pentru transformarea ecologică. Cu aproape 230.000 de angajați în întreaga lume, Grupul proiectează și furnizează soluții inovatoare, utile și practice pentru gestionarea apei, deșeurilor și energiei. Prin intermediul celor trei activități complementare, Veolia contribuie la dezvoltarea accesului la resurse, la conservarea resurselor disponibile și la refacerea acestora. În 2021, grupul Veolia a furnizat apă potabilă pentru 79 de milioane de persoane și servicii de canalizare pentru 61 de milioane de persoane, a produs aproape 48 de milioane de megawați oră de energie și a tratat 48 de milioane de tone de deșeuri. Veolia Environnement (Paris Euronext: VIE) a obținut venituri consolidate de 28.508 milioane de euro în 2021. www.veolia.com

Mențiune legală importantă Deoarece schimbările cauzate de criza din domeniul sanitar sunt greu de estimat, vă atragem atenția asupra „declarațiilor cu caracter previzional” care pot apărea în acest comunicat de presă și care se referă la consecințele acestei crize care pot afecta performanța viitoare a companiei. Veolia Environnement este o societate cotată la bursa de valori Euronext Paris. Acest comunicat de presă conține „declarații cu caracter previzional” în sensul prevederilor U.S. Private Securities Litigation Reform Act din 1995. Astfel de declarații cu caracter previzional nu garantează performanțele viitoare. Rezultatele efective pot diferi semnificativ de declarațiile cu caracter previzional, ca urmare a unui număr de riscuri și incertitudini, multe dintre acestea fiind în afara controlului nostru, inclusiv, dar fără a se limita la: riscul de a suferi profituri reduse sau pierderi ca urmare a concurenței intense, riscul ca modificările prețurilor și taxelor la energie să reducă profiturile Veolia Environnement, riscul ca autoritățile guvernamentale să rezilieze sau să modifice unele dintre contractele Veolia Environnement, riscul ca achizițiile să nu genereze beneficiile pe care Veolia Environnement speră să le obțină, riscurile legate de prevederile obișnuite ale tranzacțiilor de dezinvestire, riscul ca conformarea Veolia Environnement cu legile de mediu să devină mai costisitoare în viitor, riscul ca fluctuațiile cursului de schimb valutar să afecteze în mod negativ rezultatele financiare ale Veolia Environnement și prețul acțiunilor sale, riscul ca Veolia Environnement să aibă responsabilități de mediu în legătură cu operațiunile sale trecute, prezente și viitoare, precum și alte riscuri descrise în documentele pe care Veolia Environnement le-a depus la Autorité des Marchés Financiers (Autoritatea franceză de reglementare în domeniul valorilor mobiliare). Veolia Environnement nu își asumă și nici nu are vreo obligație de a furniza actualizări sau de a revizui vreo declarație cu caracter previzional. Investitorii și deținătorii de valori mobiliare pot obține de la Veolia Environnement o copie gratuită a documentelor depuse (www.veolia.com) la Autorités des Marchés Financiers.