PREVEDERI LEGALE

Proprietatea intelectuală

Veolia îşi păstrează toate drepturile (inclusiv, dar fără a se limita la drepturi de autor, mărci înregistrate, brevete ca şi orice alte drepturi de proprietate intelectuală) referitor la toate informaţiile furnizate prin sau pe acest web-site inclusiv, dar fără a se limita la: texte, ştiri, grafică, desene, fotografii, ilustraţii, poze, servicii şi orice menţiuni, cu excepţia drepturilor intelectuale aparţinând terţelor părţi şi recunoscute ca atare conform legislaţiei române şi/sau internaţionale.
Conţinutul acestui site nu poate fi reprodus, republicat, copiat, tradus sau modificat în orice fel, parţial sau total, fără acordul expres prealabil al Veolia.
Părţi distincte din acest site pot fi stocate sau copiate în mod excepţional pe un calculator personal, dacă aceste părţi sunt destinate uzului personal, sau pentru cercul normal al unei familii, orice folosire comercială sau în alt scop fiind interzisă. Această clauză nu va fi interpretată în nicio situaţie ca o cesiune sau transfer de drepturi intelectuale aparţinând Velia.
 

Folosirea site-ului

Acest site poate fi folosit de clienţii/partenerii Veolia precum şi de orice alte persoane care doresc să beneficieze de serviciile companiei noastre sau să se informeze asupra lor.
Veolia nu intenţionează să ofere consultanţă de specialitate prin intermediul acestui site şi nicio informaţie cuprinsă în acest site nu va fi interpretata în acest sens.
Deciziile luate pe baza acestor informaţii vor fi luate pe contul şi riscul dumneavoastră.
Veolia nu certifică şi nu garantează faptul că acest site funcţioneaza fără erori şi întreruperi.
Vizitatorul/ Utilizatorul se obligă să nu folosească în mod necorespunzător sau să abuzeze de conţinutul şi/sau serviciile Veolia, răspunzând pentru orice daună produsă astfel Veolia.
De asemenea, nu este permis transferul, introducerea, modificarea sau ştergerea datelor sau a altor materiale conţinute în acest site ori restricţionarea accesului către acesta şi/sau legarea acestui site de alte site-uri/pagini de web fără acordul expres al Veolia.
 

Informaţii, produse şi servicii ale terţilor

Veolia îşi declină orice răspundere pentru conţinutul şi serviciile oferite prin site-uri accesate prin intermediul link-urilor, hiper-linkurilor sau reclamelor din site-ul Veolia sau pentru prejudiciul izvorât din folosirea acestora, conţinutul acestora fiind proprietatea exclusivă a unor terte părţi.
În cazul încălcării acestor termeni şi condiţii de către vizitator/utilizator, Veolia poate lua pentru recuperarea prejudiciilor orice masură legală considerată necesară, iar pentru protecţia sa poate bloca accesul oricărui vizitator/utilizator la acest site.
 

Limitarea răspunderii

Deşi depune toate eforturile pentru a oferi clienţilor/partenerilor săi informaţii actualizate, Veolia nu îşi asumă nici o responsabilitate sau garanţie în ceea ce priveşte acurateţea, corectitudinea sau integralitatea informaţiilor cuprinse în conţinutul acestui site.
Veolia, partenerii, angajaţii săi nu vor răspunde pentru nici un prejudiciu direct sau indirect, de orice fel, (inclusiv, dar fără a se limita la pierderi financiare, profit nerealizat) izvorâte în orice mod din informaţiile/folosirea în orice fel a informaţiilor/serviciilor conţinute de acest site, inclusiv din pretenţii ale terţilor cu privire la utilizarea acestui web-site.
Veolia nu oferă nicio garanţie că accesul la acest site este asigurat neîntrerupt şi nici nu îşi asumă răspunderea pentru daunele izvorâte din eventualele deficienţe sau indisponibilităţi în funcţionarea site-ului.
Accesarea şi folosirea acestui site se face pe răspunderea dumneavoastră şi nu garantăm în niciun fel că folosirea sau downloadarea materialelor conţinute în acest site nu va aduce nicio pagubă proprietăţii dumneavoastră, sistemelor de calcul sau bazelor de date sau că acestea nu conţin viruşi.
 

Drept aplicabil. Litigii.

Prin folosirea site-ului, utilizatorul se declară de acord asupra faptului că legile romane vor guverna Condiţiile şi Termenii de utilizare de mai sus şi orice dispută de orice fel care ar putea să apară între utilizator şi societatea Veolia şi asociaţii/ partenerii/ afiliaţii săi.
În cazul unor eventuale conflicte între Veolia şi clienţii săi, se va încerca mai întâi rezolvarea acestora pe cale amiabilă.
Dacă rezolvarea pe cale amiabilă nu va fi posibilă, conflictul va fi soluţionat în instanţă, în conformitate cu legile române în vigoare.
Rămânem la dispoziţia dumneavoastră pentru a va oferi orice alte informaţii veţi găsi necesare şi utile.
 

Prelucrarea datelor cu caracter personal

Protecția datelor cu caracter personal reprezintă o prioritate pentru Companiile Veolia, care depun toate eforturile pentru a prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în conformitate cu principiile aplicabile la nivel european, respectiv Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (GDPR), dar și în conformitate cu legislația națională secundara.
 

Nota de Informare Clienți

Această Notă de informare are ca scop informarea Persoanelor Vizate și a altor persoane interesate cu privire la prelucrările de date pe care Veolia le realizează atunci când acestea interacționează cu entitățile Veolia din România.

 

PDF
Veolia Energie România S.A. - Nota de Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal aplicabilă începând cu data de 01 Octombrie 2020 (661.04 KB)
PDF
Veolia Energie Prahova S.R.L. - Nota de Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal aplicabilă începând cu data de 01 Octombrie 2020 (836.49 KB)
PDF
Veolia Energie Iași S.A. - Nota de Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal aplicabilă începând cu data de 01 Octombrie 2020 (661.03 KB)

 

Nota de Informare Candidați

Această Notă de informare are ca scop informarea persoanelor interesate de oportunitățile de angajare din cadrul Companiilor Veolia din România cu privire la prelucrările de date pe care le realizăm în procesul de aplicare pentru un post vacant și în procesele de selectare, evaluare și ofertare a candidaților.

 

PDF
Notă de informare a candidaților aplicabilă începând cu 01 Octombrie 2020 (807.06 KB)

 

Nota informare supraveghere video

PDF
Veolia Energie Prahova S.R.L. - Nota informare supraveghere video (241.45 KB)

 

Formular de exercitare a drepturilor privind protectia datelor cu caracter personal a persoanelor vizate

PDF
Formular de exercitare a drepturilor privind protectia datelor cu caracter personal a persoanelor vizate (88.86 KB)