Veolia România Soluții Integrate - Otopeni

Orașul Otopeni

Contract de delegare (25 de ani)

VEOLIA ROMÂNIA SOLUȚII INTEGRATE este o companie cu expertiză multiplă, asigurând atât servicii de apă și de canalizare, cât și servicii de furnizare energie termică în sistem centralizat. Totodată, prestează servicii de operare și mentenanță pentru centre comerciale și instituții de cercetări. Compania este un partener de încredere pentru orașul Otopeni, începând din 2009, asigurând producția, distribuția și furnizarea energiei termice în sistem centralizat pentru aproximativ 710 apartamente din orașul Otopeni (inițial prin Veolia Energie România).

În baza Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat (producţie, distribuţie şi furnizare) din oraşul Otopeni semnat în data de 25.11.2009 pentru o perioadă de 25 de ani, Veolia România Soluții Integrate, în calitatea de Operator, asigură furnizarea serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat în Otopeni, având dreptul de a administra și de a exploata infrastructura tehnico-edilitară aferentă serviciului de alimentare în aria administrativ – teritorială a Orașului Otopeni. În scopul îndeplinirii obligațiilor contractuale asumate în baza Contractului de Delegare, Operatorul gestionează 4 stații de termoficare, 8,6 km de rețea și un Call Center non-stop (24/7).