UN PROGRAM COMPLET DE ASIGURARE A ACCESULUI LA APĂ

La Guayaquil, cel mai mare oraş din Ecuador, Veolia implementează un program de acces la apă menit să asigure fiecărei familii un serviciu public de înaltă calitate.

AJUTOR DE URGENŢĂ, TARIFE SOCIALE ŞI MEDIERE
La Guayaquil, accesul la apă a crescut cu 60% în zece ani, aducând oraşul la nivelul atins în cele mai evoluate ţări. Programul de dezvoltare combină tarifele sociale pentru cartierele defavorizate cu măsurile de reducere şi anulare a datoriilor, în parteneriat cu responsabilii politici publici şi asociaţiile locale de cetăţeni. Alte iniţiative includ un sistem de mediere pentru reclamaţiile clienţilor şi soluţii corecte de plată, adaptate nevoilor familiilor.
 
O REŢEA LOCALĂ COORDONATĂ DE 700 DE VOLUNTARI
Echipele Veolia lucrează cu o reţea de peste o mie de lideri din comunitate pentru a asigura asistenţă celor care trăiesc în cartierele mai sărace ale oraşului. Patru agenţii mobile se deplasează prin tot oraşul pentru a se întâlni cu locuitorii şi pentru a crea legături mai strânse între populaţie şi furnizorul de utilităţi publice. Anual, sunt implementare programe de sensibilizare care vizează utilizarea eficientă a apei, costul serviciilor de apă şi nevoia de a proteja resursele.

Ramon Rebuelta
Director, Zona Americii Latine,  Veolia

"Tot mai multe familii din Guayaquil se racordează la reţeaua de apă şi la sistemul de canalizare. Noi ne străduim în permanenţă să îmbunătăţim calitatea vieţii în comunitate.”

 

Cifre cheie

  • 97% dintre locuitori au acces la serviciile de alimentare cu apă potabilă; 86% au acces la serviciile de canalizare

 

Avantajele pentru clienţi

  • Transformarea dreptului la apă într-o realitate
  • Servicii de înaltă calitate pentru toţi locuitorii
  • Inovaţie socială

 

Soluţii

  • Relaţiile cu clienţii: management prin căi multiple de comunicare, gestionarea conturilor, contorizare Resurse umane: gestionarea personalului, formare continuă
  • Sensibilizare: program de acces la apă, tarife sociale, asistenţă; dialog cu părţile implicate, campanie de eficientizare a consumului de apă. 

 

2,3 milioane de oameni cărora li se furnizează apă

1 milion de metri cubi de apă potabilă produşi zilnic