Gospodărirea apei

Aeroportul Internaţional Henri Coandă

Veolia este unicul operator privat din România autorizat de către Autoritatea Aeronautică Civilă Română pentru operarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare aferente unei platforme aeroportuare.
Veolia a preluat exploatarea şi întreţinerea instalaţiilor de alimentare cu apă şi canalizare de pe platforma Aeroportului International Henri Coandă şi asigură:

  • gestionarea resurselor de apă;
  • măsuri operative pentru înlăturarea defecţiunilor şi a avariilor;
  • achiziţionarea şi gestionarea materialelor pentru sistemele şi echipamentele necesare operării sistemelor de apă şi canalizare.
     

Platforme Industriale

Pe platformele industriale serviciile oferite de Veolia sunt exploatarea şi întreţinerea surselor de apă precum şi a reţelelor de alimentare cu apă, a reţelelor de canalizare şi a staţiilor de epurare.
De asemenea, în atribuţiile Veolia intră şi administrarea sistemelor, echipamentelor si instalaţiilor de alimentare cu apă care deservesc obiectivele amplasate pe platfome, precum şi activităţile de colectare, transport şi epurare a apelor uzate şi meteorice.