Gestiunea energiei

Obiectivul marilor clienți industriali, indiferent de domeniul în care activează – fie industria farmaceutică, chimică, metalurgică sau de rafinare - este de a se concentra pe activitatea lor de bază.

Experiența noastră în furnizarea de servicii de exploatare, de mentenanță, de proiectare și de inginerie le permite clienților noștri industriali să realizeze economii de energie, să aibă un mai bun control al consumului și să folosească modalități eficiente de producere, distribuire și utilizare a energiei.
 
O categorie specifică, proprietarii de clădiri de birouri sau clădiri comerciale, se confruntă cu provocări ce țin de optimizarea costurilor și de consolidarea propriei imagini în fața clienților, prin:

 • Controlul riguros al costurilor cu energia;
 • Optimizarea și gestionarea costurilor administrative;
 • Reducerea impactului asupra mediului;
 • Comunicarea către chiriași/ocupanți a performanței energetice a clădirii (reducerea costurilor cu energia și reducerea emisiilor de CO2).

 
Obiectivele noastre în exploatarea clădirilor comerciale, ce răspund nevoilor clienților noștri:

 1. Reducerea costurilor cu energia pentru clienți;
 2. Asigurarea continuității și calității alimentării cu energie;
 3. Asigurarea confortului și mediului sănătos pentru ocupanți. 

 
Această gamă de servicii a fost concepută folosind cele mai bune practici puse în aplicare pentru un vast portofoliu de clădiri și facilități industriale pe care le administrăm în întreaga lume. Acțiuni precum optimizarea exploatării și a întreținerii, implementarea unor măsuri de conservare a energiei, educarea consumatorilor finali, sau monitorizarea în timp real au fost incluse în aceste oferte de servicii, fiecare ofertă abordând un anumit nivel de angajament.
 
Referințele Veolia Energie România pentru Servicii de Eficiența si Performanță Energetică sunt:

 • Ambasada Franței în București;
 • Liceul Francez din București;
 • Clădire de birouri BVO, Str. Barbu Văcarescu, București;
 • Sala Palatului București;
 • Universitatea Politehnică București.