Reuşite

Reuşite

Back to sectors
Veolia le oferă primăriilor şi autorităţilor locale soluţii creative pentru gestionarea serviciilor publice de apă, deşeuri şi energie. Printr-o gamă largă de modele de afaceri îmbunătăţite, Veolia ajută autorităţile să răspundă noilor provocări cu care se confruntă în procesul de asigurare a accesului la servicii de calitate înaltă, de abordare a problemelor sociale (solidaritate şi angajare), de economisire a resurselor naturale (apă şi energie), de recuperare a deşeurilor şi de reducere a amprentei lor ecologice.

DOUĂ MILIOANE DE OAMENI SPUN LA REVEDERE INUNDAŢIILOR


Municipiul Bucureşti a înregistrat frecvent inundaţii în trecut, în principal din cauza sistemului necorespunzător de colectare a apelor uzate. O soluţie pe termen lung furnizată de specialiştii Veolia din România a îmbunătăţit viaţa de zi cu zi a locuitorilor.

FOLOSIREA EXPERTIZEI VEOLIA

În anul 2009, în procesul de înnoire a unui contract de management delegat de Municipiul Bucureşti, Veolia a propus să includă Caseta oraşului în contract pentru realizarea unei evaluări. Constatările au fost surprinzătoare: 70% din Casetă era colmatată. Specialiştii Veolia au descoperit, de asemenea, că sistemul de drenaj era incomplet, înregistrând o serie de deficienţe care împiedicau operaţiunile la staţia de epurare a apelor uzate a oraşului.

 
ÎMBUNĂTĂŢIRI DE DURATĂ ALE CALITĂŢII VIEŢII

Municipiul Bucureşti a atribuit Veolia-Apa Nova contractul pentru realizarea lucrării de reabilitare a Casetei, reprezentând o investiţie de 39 de milioane €. De la finele anului 2012, această extindere a domeniului de aplicare a permis managementul integrat al sistemului de canalizare, aducând un impact pozitiv asupra vieţii locuitorilor şi îmbunătăţind calitatea apei din Râul Dâmboviţa, care traversează Bucureştiul, dar şi din Dunăre.

 
map-roumanie

2,700 km de rețea de colectare a apelor uzate

1.927.251 de persoane racordate la sistem


 

 

Avantajele pentru clienţi

  • Excelenţă operaţională: management optim al sistemului de colectare a apelor uzate şi îmbunătăţirea exploatării instalaţiilor
  • Gestionare îmbunătăţită a activelor
  • Investiţii rentabile.
 

Soluţii

  • Tratarea apei: tratarea apelor uzate
  • Transportul apei: proiectarea şi instalarea conductelor, colectarea apelor uzate, transferul, exploatarea şi întreţinerea
  • Relaţiile cu clienţii: relaţiile cu clienţii şi managementul prin multiple căi de comunicare, gestionarea conturilor clienţilor
  • Gestionarea datelor şi servicii inteligente: monitorizarea infrastructurii în timp real, programarea lucrărilor, gestionarea dinamică a activelor
  • ​Reducerea impactului asupra mediului natural: gestionarea durabilă a resurselor
     
Aflaţi cum Veolia regenerează planeta
> Vedeţi cum lucrăm pentru a economisi apă şi energie