Municipale

Municipale

Grupul Veolia oferă servicii de gospodărire a apelor, de gestionare a energiei şi de salubritate, acestea fiind principalele provocări urbane şi de mediu cu care se confruntă oraşele.

our-services-municipal


Mai mult de jumătate din populaţia lumii trăieşte în prezent în oraşe. Zonele urbane, care sunt în permanentă creştere, consumă în prezent 60% din totalul de apă dulce al lumii şi 75% din energie fiind responsabile pentru 80% din emisiile de gaze cu efect de seră. Aceste probleme de mediu sunt o parte integrantă a urbanizării.
 
Construirea unor aşezări ecologice şi a unor oraşe inteligente şi durabile a devenit o prioritate. Noul oraş sporeşte densitatea populaţiei şi devine tot mai complex, cu o viteză surprinzătoare. 

Veolia consideră că este esențial să contribuie la reducerea impactului emisiilor de gaze cu efect de seră asupra mediului, să sporească siguranța și calitatea vieții, toate acestea pentru a continua să asigure continuitatea unor servicii publice de înaltă calitate și la un preț accesibil.