Responsabilitate Socială Internă în sfera economică

Avem experţi în domeniul apei și al energiei, aducem propriul nostru know-how tehnologic şi încercăm să atingem un nivel maxim de eficienţă şi profesionalism pentru exploatarea echipamentelor de tratare a apei și a echipamentelor energetice.

Tehnologia şi inovaţia

Experții Veolia, a căror activitate este legată în totalitate de mediu, dețin cunoştințe interdisciplinare, cum ar fi chimia, metrologia, gestionarea energiei, cogenerarea, sau sistemele informatice.

 
IDEO

IDEO este un proiect global al Veolia pentru promovarea inovaţiei. Angajaţii sunt invitaţi să propună modalităţi de a inova orice activităţi sau practici de lucru în cadrul societăţii lor. Începând cu anul 2009, programul IDEO a devenit un program generator de soluții, care permit îmbunătățirea procesului de muncă și creșterea eficacității acestuia. Este în continuare un program care aduce inovație și progres prin implicarea continuă a salariaților companiei Veolia.
 

 

 
Codul de etică

PDF
Descarcă Ghidul de Etică (1.03 MB)

Programul de Etică, Angajament şi Responsabilitate, conceput la nivelul societăţii-mamă Veolia Franţa, este comun pentru toate activităţile şi ţările în care Grupul operează. Documentul se bazează pe standardele naţionale şi a fost realizat cu recomandările organizaţiilor internaţionale, inclusiv în ceea ce priveşte respectarea diferenţelor culturale şi a nevoilor de mediu locale.

 

 

Educarea şi sensibilizarea angajaţilor

Angajaţii Veolia beneficiază de condiţii şi de servicii specifice cum ar fi accesul la servicii medicale de medicina muncii și generale, accesul la servicii medicale stomatologice, accesul la programe de relaxare și recuperare etc.
 
Dialogul social şi cooperarea sindicatelor sunt esenţiale pentru o comunicare transparentă cu angajaţii.
 
O prioritate a grupului Veolia se axează pe dezvoltarea abilităţilor şi formarea profesională a angajaţilor. Acestea sunt parte integrantă din cultura corporativă şi un factor distinctiv major pe piața muncii, Veolia fiind recunoscută ca employer brand.
 
În anul 2013, activitatea de formare profesională a urmărit o cât mai bună aliniere a programelor de formare la nevoile concrete de dezvoltare ale angajaților, în raport cu obiectivele companiei, la un nivel de calitate ridicat și eficientizând costurile.

 
Sănătate și securitate în muncă

Securitatea muncii a rămas și în 2013 o arie de formare predominantă, continuând cursurile de prim ajutor, spații închise și lucrul la înălțime.
 
Siguranţa în muncă, împreună cu formarea profesională continuă a angajaţilor, reprezintă un domeniu strategic stabilit la nivel internaţional pentru întregul Grup Veolia.
 
Regulile de bază pentru sănătatea şi securitatea la locul de muncă prevăzute în Codul Muncii şi standardele ISO sunt de asemenea incluse în Planul de Prevenire și Protecție. În plus, față de formarea tehnică a personalului, acesta este instruit și în ceea ce priveşte măsurile de prim ajutor.
 
Veolia organizează anual un eveniment numit generic ”Săptămâna Securității și Sănătății în Muncă”. Cu acest prilej, colaboratorii Veolia conștientizează riscurile la care sunt expuși și își reamintesc modalitățile prin care le pot evita (respectarea normelor de sănătate și securitate în muncă, purtarea echipamentelor de lucru adecvate, abordarea riscurilor rutiere la care sunt supuși zilnic, atât în viața profesională, cât și în cea personală etc).
De asemenea, în fiecare an colaboratorii Veolia, participă la Ateliere de Bune Practici, workshop-uri și simulări. Totodată, acest eveniment reprezintă o oportunitate pentru toți angajații, oferindu-le posibilitatea de a discuta deschis despre acest subiect.

 

Relaţiile cu clienţii

Noi oferim servicii unei game vaste de clienţi: clienţi şi consumatori municipali, industriali şi casnici. Fiind o societate orientată către client, ne străduim să garantăm calitatea serviciilor şi satisfacţia clienţilor.
 
Relaţiile noastre de afaceri cu clienţii se bazează pe adaptabilitate și pe strategia parteneriatelor pe termen lung. Ne străduim să fim un partener stabil, fiabil şi de încredere, care ascultă nevoile şi cerinţele clienţilor noştri şi le transpune aşteptările în practică.
 
Toate societăţile din cadrul Grupului Veolia în România, divizia de apă sunt certificate pentru Sistem de Management Integrat, conform ISO 9001, 14 001 şi 18 001.
Toate societăţile din cadrul Grupului Veolia în România, divizia de energie, sunt certificate ISO 9001 și au pus în aplicare sisteme de management şi control concepute pentru a maximiza eficienţa exploatării instalaţiilor care le sunt încredinţate.