RECICLAREA APEI ÎNTR-O REGIUNE CU PROVOCĂRI ÎN CEEA CE PRIVEŞTE APA

Veolia a instalat tehnologia de tratare capabilă să recicleze 30% din apele uzate de la acest complex chimic astfel încât acestea să poată fi utilizate ca apă de răcire.

MANAGEMENT INTEGRAT AL ÎNTREGULUI CICLU DE APĂ

Din 2010, Veolia gestionează întregul ciclul de apă  la unitatea de producție a unuia dintre cei mai mari producători chimici din China, Tianjin Soda. Ca parte a unui contract de „proiectare, construcţie, deținere, exploatare şi transfer” (DBOOT) încheiat până în 2035, asocierea în participaţiune creată de Veolia și clienţii săi gestionează întreaga alimentare cu apă și tratarea apelor uzate industriale de pe amplasament. Veolia s-a angajat să mențină un standard uniform și ridicat de disponibilitate și de calitate pentru a răspunde nevoilor de extindere ale clienţilor săi.
 

COSTURI DE TRATARE REDUSE

În doar câțiva ani, Veolia a îmbunătățit substanțial eficiența instalațiilor aflate în administrare, pentru răspunde creșterii exponențiale a producției la complexul chimic și pentru a ajuta clientul său să reducă costurile în fața unei piețe extrem de competitive. Prin întâlniri zilnice cu clientul ce au ca scop evaluarea fluctuațiilor activității de producție, Veolia poate adapta serviciile oferite la condițiile actuale. Rezultatul acestui parteneriat a însemnat o îmbunătățire continuă a serviciilor, precum și propunerea unor noi soluții, cum ar fi reutilizarea parțială a apelor uzate pentru a reduce impactul unității de producție asupra resurselor de apă. Începând din 2014, 30% din apele uzate tratate alimentează sistemele de răcire ale unității de producție.
Contractul oferă locuri de muncă cu normă întreagă pentru 83 de angajaţi Veolia, inclusiv 20 de femei. Având în vedere dimensiunea și complexitatea instalațiilor, unitatea de producție reprezintă un model de eficiență în industria chimică din China.

Régis Calmels
Director, Veolia Asia

“China este în prezent cea mai mare piață din lume pentru industria chimică, evaluată la mai mult de 1200 miliarde dolari anual. Prezența și credibilitatea Grupului Veolia în industrie sunt vitale.”

  

Cifre cheie

3,6 milioane de metri cubi / zi de apă de răcire
52.000 de metri cubi / zi de apă demineralizată
23.000 de metri cubi / zi de apă uzată epurată
 

Beneficii pentru clienţi

Costuri de exploatare reduse
Impact redus asupra mediului
Unități de producție sigure
 

Soluţie

Tratarea și reciclarea apei industriale, a apei de răcire și epurarea apelor uzate.

 

3,6 milioane de metri cubi / zi de apă de răcire

3,6 milioane de metri cubi / zi de apă de răcire