VEOLIA Pe scurt

Grupul Veolia își propune să fie compania de referință pentru transformarea ecologică. Cu aproape 179.000 de angajați în întreaga lume, Grupul proiectează și oferă soluții inovatoare pentru gestionarea apei, a deșeurilor și a energiei. Prin cele trei activități complementare, Veolia contribuie la optimizarea accesului la resurse, la păstrarea resurselor disponibile și la completarea acestora.

 

Cu peste 160 de ani de experiență în managementul resurselor, Veolia este lider mondial în furnizarea de servicii esențiale (apă,energie şi deșeuri). Compania implementează tehnologii de ultimă generație și contribuie la dezvoltarea durabilă a comunităților și a industriilor în toate regiunile în care operează.

 

Highlights 2020

 

 

 

 

Cifre cheie pentru Grupul Veolia

3 domenii de activitate: Apă, Gestionarea Deșeurilor, Energie

€26.01 miliarde cifră de afaceri

179.000 angajați în întreaga lume

Water

•  95 milioane de oameni cărora li se furnizează apă potabilă

•  2.737 de stații de epurare a apelor uzate gestionate

•  3.362 de uzine de producție a apei gestionate  

•  62 de milioane de oameni conectați la rețelele de canalizare

Waste management

•  464.948 clienți (exclusiv mentenanță industrială)

•  47 de milioane de tone metrice de deșeuri tratate

•  685 de uzine de tratare operate

•  Servicii de colectare în numele autorităților locale pentru 40 de milioane de persoane

Energy

•  45.806 instalații termice gestionate

•  611 de reţele de încălzire şi de răcire gestionate

•  43 de milioane de MWh produşi

•  2.137 de amplasamente industriale gestionate