Municipale

Grupul Veolia oferă servicii de gospodărire a apelor, de gestionare a energiei şi de salubritate, acestea fiind principalele provocări urbane şi de mediu cu care se confruntă oraşele.

Mai mult de jumătate din populaţia lumii trăieşte în prezent în oraşe. Zonele urbane, care sunt în permanentă creştere, consumă în prezent 60% din totalul de apă dulce al lumii şi 75% din energie fiind responsabile pentru 80% din emisiile de gaze cu efect de seră. Aceste probleme de mediu sunt o parte integrantă a urbanizării.
 
Construirea unor aşezări ecologice şi a unor oraşe inteligente şi durabile a devenit o prioritate. Noul oraş sporeşte densitatea populaţiei şi devine tot mai complex, cu o viteză surprinzătoare. 

Veolia consideră că este esențial să contribuie la reducerea impactului emisiilor de gaze cu efect de seră asupra mediului, să sporească siguranța și calitatea vieții, toate acestea pentru a continua să asigure continuitatea unor servicii publice de înaltă calitate și la un preț accesibil.