DOUĂ MILIOANE DE OAMENI SPUN LA REVEDERE INUNDAŢIILOR

Municipiul Bucureşti a înregistrat frecvent inundaţii în trecut, în principal din cauza sistemului necorespunzător de colectare a apelor uzate. O soluţie pe termen lung furnizată de specialiştii Veolia din România a îmbunătăţit viaţa de zi cu zi a locuitorilor.

FOLOSIREA EXPERTIZEI VEOLIA

În anul 2009, în procesul de înnoire a unui contract de management delegat de Municipiul Bucureşti, Veolia a propus să includă Caseta oraşului în contract pentru realizarea unei evaluări. Constatările au fost surprinzătoare: 70% din Casetă era colmatată. Specialiştii Veolia au descoperit, de asemenea, că sistemul de drenaj era incomplet, înregistrând o serie de deficienţe care împiedicau operaţiunile la staţia de epurare a apelor uzate a oraşului.

 
ÎMBUNĂTĂŢIRI DE DURATĂ ALE CALITĂŢII VIEŢII

Municipiul Bucureşti a atribuit Veolia-Apa Nova contractul pentru realizarea lucrării de reabilitare a Casetei, reprezentând o investiţie de 39 de milioane €. De la finele anului 2012, această extindere a domeniului de aplicare a permis managementul integrat al sistemului de canalizare, aducând un impact pozitiv asupra vieţii locuitorilor şi îmbunătăţind calitatea apei din Râul Dâmboviţa, care traversează Bucureştiul, dar şi din Dunăre.

 

 

 

Avantajele pentru clienţi

  • Excelenţă operaţională: management optim al sistemului de colectare a apelor uzate şi îmbunătăţirea exploatării instalaţiilor
  • Gestionare îmbunătăţită a activelor
  • Investiţii rentabile.

 

Soluţii

  • Tratarea apei: tratarea apelor uzate
  • Transportul apei: proiectarea şi instalarea conductelor, colectarea apelor uzate, transferul, exploatarea şi întreţinerea
  • Relaţiile cu clienţii: relaţiile cu clienţii şi managementul prin multiple căi de comunicare, gestionarea conturilor clienţilor
  • Gestionarea datelor şi servicii inteligente: monitorizarea infrastructurii în timp real, programarea lucrărilor, gestionarea dinamică a activelor
  • ​Reducerea impactului asupra mediului natural: gestionarea durabilă a resurselor
     
Aflaţi cum Veolia regenerează planeta

> Vedeţi cum lucrăm pentru a economisi apă şi energie 

2,700 km de rețea de colectare a apelor uzate

1.927.251 de persoane racordate la sistem