DOMENII DE ACTIVITATE

Veolia proiectează şi furnizează servicii vitale pentru dezvoltarea umană şi performanţa durabilă prin intermediul a trei activităţi de business complementare: managementul apei, managementul deşeurilor şi servicii de energie. Compania oferă soluţii inovatoare şi durabile pentru a îmbunătăţi viaţa de zi cu zi a oamenilor şi pentru protejarea resurselor viitoare.

GESTIONAREA APEI
Apa este forța noastră vie. Cu toate acestea, resursele sunt distribuite neuniform pe glob, cu diferenţe semnificative în ceea ce priveşte calitatea. 60% dintre resursele de apă dulce din lume se află pe teritoriile a doar 10 ţări. 

  • Veolia face apa bună de băut, o transportă acolo unde este necesară, o colectează după ce este folosită, o epurează şi apoi o reciclează pentru uz casnic şi în scopuri profesionale.
  • De la inițiative-pilot la operaţiuni la scară industrială, Veolia  epurează apele uzate pentru a permite utilizarea lor şi le recuperează pentru utilizare în diverse domenii precum producția energiei electrice şi producția îngrăşămintelor.
  • Pe lângă gestionarea cuprinzătoare a diferitelor etape ale ciclului apei pentru uzul casnic şi procesele industriale, Veolia continuă să inoveze şi să crească nivelul de conştientizare în ceea ce priveşte necesitatea reducerii cantităţii de deşeuri şi producerea resurselor alternative viabile pe o scară largă.

 
SERVICII DE ENERGIE
Capacitatea de a furniza resurse de energie mai curate, mai accesibile şi mai durabile este o provocare cheie în efortul de a aborda problemele referitoare la schimbările climatice, preţurile volatile şi resursele în scădere.

  • Veolia oferă un proiect pentru o economie circulară, cu emisii reduse de carbon, prin promovarea consumului mai eficient şi transformarea deşeurilor în resurse, prin utilizarea biomasei.
  • Veolia se alătură industriei în căutarea unei performanţe economice şi de mediu îmbunătăţite, lucrând alături de părţile interesate  pentru a elabora noi procese industriale care utilizează resurse noi de energie, mai ecologice şi durabile.
  • Veolia este implicată activ în dezvoltarea serviciilor urbane complexe, prin măsuri cum ar fi gestionarea combinată a serviciilor de apă, energie şi deşeuri.

 
GESTIONAREA DEŞEURILOR
Volumul deşeurilor şi riscurile asociate presupun o creştere a costurilor de mediu, economice şi de sănătate, fapt care transformă gestionarea durabilă într-o piatră de temelie a oricărui viitor model economic.
 

  • Veolia colectează, sortează, tratează și reciclează milioane de tone de deşeuri menajere orășenești şi industriale în fiecare an. O cantitate tot mai mare de deşeuri este integrată în circuite noi de consum şi producţie.
  • În plus faţă de gama sa largă de servicii de gestionare a deşeurilor, Veolia continuă să dezvolte producţia biomasei, folosind deşeurile organice drept resursă pentru procesele de producţie industrială şi serviciile municipale.

Veolia a dobândit o experienţă fără precedent în prevenirea şi tratarea surselor complexe de poluare în domenii precum decontaminarea solului şi soluţii de dezafectare a facilităţilor şi infrastructurii industriale scoase din uz. 

 

Cifre cheie 2021

În 2021, grupul Veolia a furnizat apă potabilă pentru 95 de milioane de oameni și servicii de canalizare pentru 62 de milioane de oameni, a produs aproape 43 de milioane de MWh de energie și a tratat 47 de milioane de tone metrice de deșeuri. Veolia Environnement (listată la Paris Euronext: VIE) a înregistrat venituri consolidate de 28.508 miliarde EUR în 2021. 

APĂ

95 milioane de oameni cărora li se furnizează apă potabilă

2.737 de stații de epurare a apelor uzate gestionate 

3.362 de uzine de producție a apei gestionate  

62 de milioane de oameni conectați la rețelele de canalizare


ENERGIE

45.806 instalații termice gestionate 

611 de reţele de încălzire şi de răcire gestionate

43 de milioane de MWh produşi

2.137 de amplasamente industriale gestionate

 

GESTIONAREA DEȘEURILOR

464.948 clienți corporate

47 de milioane de tone metrice de deșeuri tratate 

685 de unități de procesare operate 

Servicii de colectare în numele autorităților locale pentru 40 de milioane de persoane