Gestiunea energiei

SEVESO

Veolia Energie Prahova S.R.L. îi sunt aplicabile prevederile Legii 59/2016 începând cu data de 15.02.2014, pe amplasament fiind prezente substanţe periculoase în cantităţi egale sau mai mari decât cantităţile relevante prevăzute în Anexa 1, Partea 2. Urmare a celor mai sus menţionate Veolia Energie Prahova S.R.L. se încadrează în categoria obiectivelor cu risc major de producere a accidentelor provocate de substanţe periculoase  şi trebuie să respecte prevederile art.10 din Legea 59/2016.


Sinteza Raportului de Inspecţie SEVESO din 21.02.2017

Sinteza Raportului de Inspecţie SEVESO din 21.02.2017
PDF - 99.75 KB

Informarea publicului 29 septembrie 2016

Sinteza Raportului de Inspecţie SEVESO din 21.02.2017
PDF - 99.75 KB

Sinteza Raportului de Inspecţie SEVESO din 26.07.2016

Sinteza Raportului de Inspecţie SEVESO din 26.07.2016
PDF - 75.25 KB

INFORMARE PUBLICĂ privind măsurile de securitate în exploatare şi efectele unor potenţiale accidente majore conform Anexa nr. 6 din Legea 59/2016

Informare publică 29.06.2016
PDF - 130.5 KB


 

INFORMARE PUBLICĂ privind măsurile de securitate în exploatare şi efectele unor potenţiale accidente majore

Informare publică 18.08.2015
PDF - 173.97 KB
Sinteza Raportului de inspecţie nr. 9 din 10.03.2016

Sinteza Raportului de inspecţie nr. 9 din 10.03.2016
PDF - 314.03 KB