VEOLIA Pe scurt

În întreaga lume, Veolia sprijină oraşele și industriile să gestioneze, să optimizeze şi să-și valorifice resursele.
Compania oferă o gamă largă de soluţii legate de apă, energie şi materiale – cu accent pe valorificarea deșeurilor – pentru a promova tranziția către o economie circulară. Cei 174,000 de angajați Veolia au sarcina de a contribui în mod direct la durabilitatea performanței clienţilor în sectorul public şi privat, oferindu-le posibilitatea de a urmări dezvoltarea și de a proteja, deopotrivă, mediul înconjurător.
În acest scop, compania proiectează şi implementează soluţii de specialitate pentru a oferi, proteja şi reface resursele, odată cu creşterea eficienţei acestora din punct de vedere ecologic, economic şi social. Aceste iniţiative sunt parte a campaniei continue a Veolia de regenerare a planetei.
 
 

10 pieţe globale, 3 meserii specifice (apă, gestiune deşeuri, energie)

24,96 milliarde € cifra de afaceri

174.000 salariaţi pe 5 continente

 
APĂAPĂ

•  96 de milioane de oameni cărora li se furnizează apă potabilă

•  59,6 de milioane de oameni  conectaţi la reţelele de canalizare

•  4.455 de uzine de producție  a apei potabile gestionate

•  3.338 de staţii de epurare a apelor uzate gestionate

ENERGIEENERGIE

•  529 de reţele de încălzire şi de răcire, regionale sau locale

•  52 millioane de MWh produşi

•  Gestionarea a 163 000 de instalaţii energetice

•  1.802 de instalaţii industriale gestionate

•  2,4 milioane de ansambluri rezidențiale gestionate

DEŞEURIDEŞEURI

•  Servicii de colectare pentru mai mult de 42,8 de milioane de persoane în numele autorităţilor locale

•  730.000 de clienţi profesionali (exclusiv mentenanță industrială)

•  31,3 de milioane de tone de deşeuri recuperate sub formă de materiale şi energie

•  655 de uzine de tratare operate